Waarom is samenwerken met school belangrijk?

Als ouder ben je samen met de school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van je kind. Jouw informatie kan de school helpen om je kind goed te begeleiden. En de informatie van de school over het leren en de ontwikkeling van je kind kan jou weer helpen. Samen kunnen jullie je kind zo goed mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Waarom is het belangrijk om samen te werken met de school van mijn kind?

De leefwerelden van kinderen thuis en op school kunnen verschillen. Thuis zijn er misschien andere regels dan op school. Thuis verwacht je bijvoorbeeld dat je kind stil en afwachtend is, terwijl het zich op school juist moet uiten. Thuis is religie misschien belangrijk, maar op school niet.

Samen met de leraar kun je proberen om de thuiscultuur en de schoolcultuur meer op elkaar af te stemmen. Als dat lukt, voelt je kind zich meestal beter op school en presteert het daar beter. Ook kan jouw samenwerking met de school de motivatie, het zelfbeeld en de zelfwaardering van je kind vergroten.

Hoe kan ik samenwerken met school?

Voor een goede samenwerking heb je als ouder regelmatig contact met de school nodig om:

  • elkaar op de hoogte te houden van belangrijke gebeurtenissen in het leven van je kind.
  • elkaar te spreken over de ontwikkeling, de voortgang op school en de opvoeding van je kind
  • elkaar te vragen wat het beste werkt bij je kind
  • te bespreken wat jij van de school verwacht en wat de school van jou verwacht en daarover afspraken te maken.

Tips voor een gesprek met de school

Leg contact met de school en de leraar of mentor van je kind. Ga naar gesprekken die de school organiseert of vraag zelf een afspraak met de mentor of leraar. Tijdens een gesprek op school kun je het bijvoorbeeld hebben over:

  • Hoe het thuis gaat met je kind
  • Hoe het op school gaat met je kind
  • Hoe je kind op school presteert
  • Wat jij thuis kunt doen om de ontwikkeling van je kind te stimuleren
  • Hoe je samen met de school ervoor kunt zorgen dat je kind zich goed voelt.

Ouderbetrokkenheid en onderwijskansen (Onderwijskennis.nl)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders