Wat is kinderwerk?

Kinderwerk is een voorziening in de pedagogische basisinfrastructuur. Onder kinderwerk verstaan wij het sociaal werk met kinderen tot 12 jaar dat zich richt op alle kinderen in de buurt, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken. Kinderwerkers kunnen onder diverse functienamen opereren. Zij doen dit altijd vanuit een professionele pedagogische achtergrond en werkwijze.

Werkzaamheden van kinderwerkers

Kinderwerk wordt veelal geassocieerd met activiteiten organiseren. Kinderwerkers voeren echter veel verschillende werkzaamheden uit. Activiteiten zijn daarbij een belangrijk middel om te werken aan doelen, zoals talentontwikkeling, een gezonde leefstijl of het bevorderen van competenties.

Naast het organiseren van activiteiten en de ondersteuning voor kinderen is er ook veel aandacht voor de ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Kinderwerkers zijn daarmee niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders een belangrijke voorziening in de pedagogische basis.

Doelstellingen

Kinderwerkers streven met hun werkzaamheden verschillende doelen na. Veel aandacht gaat uit naar talentontwikkeling en het signaleren van zorgelijke ontwikkelingen. Andere belangrijke thema's zijn onder andere inclusie en participatie, een gezonde leefstijl en het ondersteunen van ouders bij de opvoeding.

Doelstellingen kinderwerk

Samenwerkingspartners

Kinderwerkers werken samen met veel verschillende partners. Belangrijke samenwerkingspartners zijn andere voorzieningen in de pedagogische basis, zoals het onderwijs, jongerenwerk, vrijetijdsvoorzieningen en lokale verenigingen. Daarnaast wordt er ook veel samengewerkt met organisaties buiten de pedagogische basis, zoals de jeugdzorg. Meer informatie over de samenwerkingspartners van het kinderwerk is te vinden in het onderzoek Kinderwerk anno 2021.

  • De Groot, N., Hajer, F. & Neefjes, K. (2012). Daar ben je goed in! De kracht van het kinder- en jongerenwerk in 11 portretten. Maastricht, BV Jong.
  • Hajer, F., Keesom, J. & Neefjes, K. (2017). 10 taken van het kinderwerk.
Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken