Samenwerken met andere professionals bij jeugdcriminaliteit

De preventie en aanpak van jeugdcriminaliteit vraagt om goede samenwerking tussen professionals vanuit veiligheid, het sociaal domein en onderwijs. Samen zie je meer, kun je signalen met elkaar verbinden en jongeren de ondersteuning geven die zij nodig hebben. Maar in de praktijk is dat vaak een uitdaging. Met welke partijen in jouw gemeente of regio kun je samenwerken? En hoe doe je dat?

Structuren voor samenwerking

Op veel plekken zijn er al afspraken en structuren voor de samenwerking tussen professionals. Denk aan vaste overleggen binnen een wijk, school, gemeente of regio, met professionals uit verschillende domeinen. Een ander voorbeeld zijn de zorg- en veiligheidshuizen. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit de zorg, het veiligheidsdomein en het sociaal domein samenwerken. In het onderwijs zijn er multidisciplinaire overleggen (mdo). Hierbij overleggen verschillende professionals van buiten de schoolomgeving over de ondersteuning van een kind of jongere.

Met wie samenwerken bij jeugdcriminaliteit?

Is er in jouw regio nog geen passende structuur voor samenwerking of overleg? Dan is het belangrijk om te bekijken welke partners voor jou belangrijk kunnen zijn. Dit kan afhangen van de situatie. Heb je bijvoorbeeld een jongere die al diep in de criminaliteit is geraakt? Of is er alleen een onderbuikgevoel dat er misschien iets speelt?

Als er sprake is van jeugdcriminaliteit zijn sommige partners misschien vanzelfsprekend, zoals de politie of hulpverlening. Maar ook de school, vrijetijdsvoorzieningen, jongeren- of straathoekwerk en rolmodellen uit de wijk zijn waardevolle samenwerkingspartners. Zij krijgen andere signalen en hebben vaak een andere band met jongeren. Door met elkaar samen te werken kun je jongeren beter ondersteunen.

Wil je meer lezen over de waarde van goede samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen? Lees dan dit interview met jongerenwerker Tarik, schoolcoördinator Edit en jeugdagent Stef.

Tools en praktische tips voor samenwerking

Hoe kun je de samenwerking met andere partijen vormgeven, of verbeteren? Hieronder vind je een aantal tools en praktische tips.

  • Formuleer met elkaar jullie gezamenlijke doelen. Waarom werken jullie samen? Wat willen jullie gezamenlijk bereiken? En wat vraagt dit van iedere samenwerkingspartner? Dit helpt om te bepalen hoe iedereen vanuit zijn functie of domein hieraan kan bijdragen. Hierdoor zie je ook of er overlap is, en ontdek je nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Het Kwaliteitskompas helpt om aan zo'n gezamenlijke aanpak te werken. Deze tool is ontwikkeld voor beleidsmakers bij gemeenten, maar kan ook voor professionals praktische tips bieden.
  • Organiseer vaste overlegmomenten. Als je elkaar regelmatig spreekt en hier vaste momenten voor hebt, wordt samenwerking makkelijker. Daarbij helpt het als jullie vooraf afspreken wie het overleg organiseert en voorzit. Dit kan een van de samenwerkingspartners zijn, maar ook de gemeente. Lees in dit interview hoe de gemeente Arnhem dit heeft aangepakt.

In het magazine Jeugdcriminaliteit – Lessen uit de praktijk lees je nog meer over geleerde lessen van praktijkprofessionals. Ook vind je er concrete tips voor de samenwerking rond veiligheidsvraagstukken.

Gegevens delen

Professionals worstelen vaak met het delen van gegevens. Het uitgangspunt is dat informatie alleen gedeeld mag worden als daarvoor toestemming is gegeven. Is een jongere nog geen 16 jaar? Dan moet een ouder hier toestemming voor geven. Maar er zijn situaties waarin je ook zonder toestemming informatie mag of zelfs moet delen. Daar horen wel strikte voorwaarden bij. In deze informatiesheet van VanMontfoort lees je meer over het delen van informatie.

Mike Loef

Mike Loef

medewerker opvoedvraagstukken