Wat is integrale jeugdhulp?

Binnen de jeugdsector bestaan verschillende termen voor integrale jeugdhulp. Zo wordt integrale jeugdhulp ook omschreven als ketenzorg, integrale samenwerking, multifocale jeugdhulp, multidisciplinaire jeugdzorg, samenhangende hulp of passende hulp. Het belangrijkste kenmerk is dat verschillende betrokken partijen met elkaar samenwerken en dat de hulp wordt vormgegeven vanuit de specifieke situatie van het kind en zijn gezin.

Passend en samenhangend

Deskundigen op het gebied van jeugdhulp definiëren integrale jeugdhulp als jeugdhulp die passend en samenhangend is.

Hulp is passend als die zo licht mogelijk is, maar ook direct intensief als dat nodig is. Passende hulp vraagt om een goede verbinding en snelle schakeling tussen generalistische basiszorg en specialistische jeugdhulp.

Hulp is samenhangend wanneer deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren optimaal benut wordt en de hulp in samenhang wordt geboden vanuit het principe 'één gezin, één plan'.

Meer lezen

  • Nederlands Jeugdinstituut (2017). Samen om het kind. De handen ineen voor specialistische jeugdhulp. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
  • Verheijden, E. en M. de Lange (2016), Wat werkt bij integrale jeugdhulp?. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
  • Denktank Transformatie Jeugdstelsel, (2014), Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelstel. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
  • Zijden, Q. van der en K. Diephuis, (2012), Handreiking integrale zorg. Samenwerken rond jeugd met meervoudige problematiek en hun gezin. GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra.
Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker