Doel en doelgroep van integrale jeugdhulp

Doel

Integrale jeugdhulp heeft als doel de ontwikkeling van het kind te bevorderen, zijn veiligheid waar nodig te herstellen en problemen van het kind of binnen het gezin te verminderen. Hierdoor kunnen gezinnen en kinderen beter deelnemen aan de samenleving.

Met integrale jeugdhulp wordt meer continuïteit geboden aan kinderen en gezinnen. Het aantal wisselende hulpverleners en het aantal verwijzingen en schakelmomenten vermindert. Aanvullende hulp kan sneller en flexibeler worden ingezet. Soms verkort dit de behandelduur, of kan een opname worden voorkomen.

Doelgroep

Integrale jeugdhulp richt zich op kinderen en gezinnen met complexe problemen, waarbij meer dan één partij betrokken is bij de hulpverlening. Het gaat vaak om gezinnen met kinderen die ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling door een combinatie van opvoedings- of gezinsproblematiek, psychische problemen, leerproblemen of een verstandelijke beperking. Voorgaande behandelingen hebben hier onvoldoende geholpen. Het gaat om ongeveer een half procent van alle kinderen in Nederland. De hulp richt zich meestal op zowel het kind als het gezin.

Meer lezen

  • Nederlands Jeugdinstituut (2017). Samen om het kind. De handen ineen voor specialistische jeugdhulp. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
  • Verheijden, E. en M. de Lange (2016), Wat werkt bij integrale jeugdhulp?. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker