Youth Self Report (YSR)

De YSR is een vragenlijst waarop jongeren vragen over zichzelf kunnen beantwoorden over vaardigheden en emotionele- en gedragsproblemen.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
11-18 jaar

Doel

Met de YSR kan de visie van de jongere zelf op het eigen probleemgedrag en de eigen vaardigheden in kaart worden gebracht.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van elf tot en met achttien jaar.

Materialen

De YSR bestaat uit:

  • vragenlijst
  • handleiding (nieuwe Amerikaanse versie met daarin alle 'school-age' vragenlijsten en materialen of Nederlandse versie uit 1991)
  • handscoringsprofielen
  • computerprogramma om mee te scoren

Gebruik

De YSR kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Afname vindt plaats onder supervisie van en interpretatie door diagnostisch geschoolde gedragswetenschappers of psychiaters. Voor het invullen dient de jongere over het leesniveau van groep 8 te beschikken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculator, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kunt u voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

YSR 11-18 jaar

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
Mevrouw H. Moerman
info@aseba.nl

Naar de website van ASEBA