Youth Self Report (YSR)

De YSR is een vragenlijst waarop jongeren vragen over zichzelf kunnen beantwoorden over vaardigheden en emotionele en gedragsproblemen.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
11 tot en met 18 jaar

Doel

Met de YSR kan de visie van de jongere zelf op het eigen probleemgedrag en de eigen vaardigheden in kaart worden gebracht.

Doelgroep

Jongeren van 11 tot en met 18 jaar.

Materialen

De YSR bestaat uit:

  • vragenlijst
  • handleiding (nieuwe Amerikaanse versie met daarin alle 'school-age' vragenlijsten en materialen of Nederlandse versie uit 1991)
  • handscoringsprofielen
  • computerprogramma om mee te scoren

Gebruik

De YSR bestaat uit 132 items die zijn onderverdeeld in twee delen: een competentiedeel (20 items) en een deel over emotionele en gedragsproblemen (112 items). De jongere geeft op een driepuntsschaal aan in hoeverre de stelling op hem of haar van toepassing is: helemaal niet; een beetje of soms; duidelijk of vaak.

De competentieschaal bestaat uit drie subschalen: Activiteiten, Sociaal en School.
Voor het deel over emotionele en gedragsproblemen kan bij het berekenen van scores gekozen worden voor een indeling in de probleemschalen Internaliseren (angstig/depressief, teruggetrokken/depressief, lichamelijke klachten), Externaliseren (regelovertredend gedrag, agressief gedrag) en Overige problemen (sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen). Al deze probleemschalen samen vormen de schaal Totale problemen.

Vragen kunnen ook worden ingedeeld naar DSM-schalen: Affectieve problemen, Angstproblemen, Somatische problemen, Aandachtstekort/hyperactiviteit, Oppositioneel/opstandige problemen, Gedragsproblemen, Traag denktempo, Obsessief-compulsieve problemen en Posttraumatische stressproblemen.

Afname duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten.

De YSR behoort samen met de CBCL en de TRF tot de ASEBA-vragenlijsten. De YSR kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Afname vindt plaats onder supervisie van en met interpretatie door diagnostisch geschoolde gedragswetenschappers of psychiaters. Voor het invullen dient de jongere over het leesniveau van groep 8 te beschikken.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculator, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kunt u voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

YSR 11-18 jaar

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
Contact

Website van ASEBA