Instrumenten voor screening en diagnostiek van hechtingsproblemen

De richtlijn Problematische gehechtheid meldt dat er voor gedragswetenschappers in de jeugdhulp en jeugdbescherming instrumenten beschikbaar zijn die zij als eerste screening kunnen inzetten bij een vermoeden van problemen met gehechtheid. In dat geval moeten zij zowel het kind als de ouder observeren en interviewen. Wordt hun vermoeden bevestigd, dan moeten zij een gedragsdeskundige inschakelen die de diagnose kan stellen.

Screening bij een vermoeden van problematische gehechtheid

 • Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag
 • Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI)
 • Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perspective 2-5 years (ARI-CP 2-5)
 • Child Behavior Checklist (CBCL), Youth Self Report (YSR) en Teacher's Report Form (TRF)
 • Emotional Availability Scales (EAS)

Diagnostische instrumenten voor de klinische praktijk

 • Attachment Story Completion Task (ASCT)
 • Disturbances of Attachment Interview (DAI)
 • Child Attachment Interview (CAI)
 • Parent Development Interview (PDI)
 • Working Model of Child Interview (WMCI)
 • Klinische Observatie van Gehechtheid (Clinical Observation Attachment; COA)