Voorbeelden, links en publicaties

Voorbeelden

De instelling van een lokale jongerenraad kan een van de middelen zijn om participatie te bevorderen, maar daarmee wordt slechts een beperkte groep jongeren bereikt. Zo heeft de gemeente Zaanstad een aparte organisatie in het leven geroepen om jongerenparticipatie in de gemeente te organiseren, waaronder het ondersteunen van jongeren die een lokaal initiatief willen opzetten. De gemeente Westervoort betrekt jongeren bij letterlijk alles wat hen aangaat. En zo zijn er meer inspirerende voorbeelden

Jongerenparticipatie in Zaanstad

In Zaanstad is Raaz opgericht om positief jeugdbeleid en jongerenparticipatie te realiseren. Raaz ondersteunt jongeren die een lokaal initiatief willen opzetten. Daarnaast geeft het invulling aan een jongerenadviesraad voor de gemeente. De organisatie vormt een brug tussen gemeente, lokale instellingen en jongeren. Lees meer op Raaz.nu.

Young Leaderz

Young Leaderz ondersteunt jong leiderschap onder buurtjeugd in kwetsbare wijken. Jongeren krijgen de kans uit te groeien tot Young Leaders, ofwel goede voorbeelden voor leeftijdsgenoten in de eigen buurt. Het is een strategie om de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren van zowel deze jongeren zelf als hun leeftijdsgenoten. Jongeren ontdekken waar ze goed in zijn. Ze organiseren activiteiten, leren solliciteren, presenteren en omgaan met groepen. Young Leaderz bestaat uit een trainingsprogramma, een activiteitengedeelte, coaching en het uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten. Onder andere jongeren in Waalwijk, Amsterdam, Zeist, Haarlem, Twenterand, Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Deventer en Twenterand doen al mee. Lees meer over Young Leaderz.

Jongerencentrum Level Z

Jongerencentrum Level Z is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Honderden jongeren, verenigd in diverse werkgroepen, hebben het samen met het jongerenwerk van Travers, de gemeente Zwolle en de architect gerealiseerd. Met de ABC (Actie, Beslissen, Communicatie op maat)-methode kunnen jongeren in Level Z écht meedoen. Met succes: in Stadshagen, de Zwolse Vinex-wijk waar Level Z gevestigd is, is beduidend minder overlast dan in andere Vinex-wijken. Dit project was genomineerd voor de Movisie Participatieprijs 2013. Lees meer over Level Z.

Generation Why

Generation Why helpt gemeenten om jongeren te betrekken bij preventie en vroegsignalering. Ze werken daarbij intensief samen met lokale (welzijns)organisaties. In Haarlem voeren zij sinds 2010 een uitgebreid preventieprogramma uit voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Lees meer over Generation Why.

Utrecht Kinderrechtenstad

De rechten van het kind zijn vastgelegd in het internationale Verdrag van de Rechten van het Kind, ook het recht op participatie. In 2016 besteedt de gemeente Utrecht extra aandacht aan de 'stem van de kinderen'. Utrecht heeft een Kinderraad. Kinderen denken op buurtniveau na over verbeteringen. Uiteindelijk vindt er een stedelijke bijeenkomst plaats in het stadhuis onder leiding van de burgemeester en griffie dat wordt verslaan door RTV Utrecht. De ideeën worden uitgevoerd, in samenwerking met de buurt, ouders, de school. Ook is er een cliëntenplatform U-2B Heard, een team van ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg die een stem hebben in het beleid. Lees meer  over Utrecht Kinderrechtenstad.

Social brokers

Social Brokers is een preventieve werkwijze waarbij de informele netwerken rondom jongeren worden ingezet. De personen uit deze netwerken, 'social brokers', worden aangespoord om jongeren met kleine problemen te ondersteunen. Het zijn vertrouwenspersonen die dichtbij jongeren staan. Zij kunnen voor ruggespraak terecht op een online platform waarop ook professionele hulpverleners actief zijn.

Erasmus+ voor de jeugd

Erasmus+ is een breed Europees subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Met Erasmus+ wil de Europese Unie bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen in Europa. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Jongeren kunnen via hun school of opleidingsinstituut subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld om over de grens te kunnen studeren, vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen. Een unieke mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Lees meer over Erasmus+ Jeugd.

Andere voorbeelden:

Publicaties

Enkele waardevolle publicaties ter ondersteuning bij het vormgeven van jeugdparticipatie:

Internationaal

Nikki Udo

Nikki Udo, MSc

projectmedewerker