Inzet van ervaringsdeskundigen in jeugd-ggz

Hoe zetten organisatie in de jeugd-ggz ervaringsdeskundigen in? En hoe benutten zij ervaringskennis in de organisatie? Het antwoord op deze vragen zie je hieronder in de vijfdelige serie 'Speaking from experience' van de Nationale Jeugdraad en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In deze serie reizen jongeren met ervaring in de jeugd-ggz het land door om de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid te onderzoeken.

Videobeschrijving

Hoe zet Herlaarhof ervaringswerkers in? Wat doen deze ervaringswerkers allemaal binnen de organisatie? Hoe worden jongeren gecoacht om hun eigen ervaringskennis in te zetten? En hoe werken ze samen met behandelaren? Dit en meer hoor je in gesprek met Nathalie (directeur behandelzaken en kinder- en jeugdpsychiater), Dide (coördinator herstelpunt en behandelaar FACT jeugd) en Noortje (ervaringswerker bij Herlaarhof).

Videobeschrijving

In deze video gaat een jongere van de Nationale Jeugdraad in gesprek met Joline (ervaringsdeskundig begeleider bij Jeugd GGZ instelling Noord Holland Noord) over hoe je je eigen ervaring inzet om anderen te helpen. Ook hoor je hoe Ivanka (ervaringsdeskundig begeleider) cliënten ondersteunt bij intakes en hoe zij haar eigen ervaringskennis inzet. Je hoort van Melanie wat zij fijn vond aan de begeleiding van een ervaringsdeskundige en van Erik (behandelaar) over de meerwaarde van samenwerken met ervaringsdeskundigen.

Videobeschrijving

Een gesprek met Martin (ervaringsdeskundige bij Curium-LUMC en vrijwilliger bij ExpEx) over wat hij als ervaringsdeskundige toevoegt, over zijn rol in de jongerenraad van Curium-LUMC en hoe hij zijn ervaringskennis inzet in onderzoek. Carolijn de Beer (onderzoeker Curium-LUMC) vertelt over haar onderzoek naar de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid binnen de specialistische jeugdhulpverlening. En Robbert Vermeijren (hoogleraar en kinder- en jeugdpsychiater) vertelt onder meer over wat nodig is om ervaringskennis nog beter in te zetten.

Videobeschrijving

In deze video kom je meer te weten over hoe Entrea Lindenhout jongere ervaringsdeskundigen betrekt bij de beleidsvorming. Anne-Marie (voorzitter Raad van Bestuur) vertelt over hoe zij in hun organisatie werken met ervaringsdeskundigen en jongerenparticipatie vormgeven. Ook wordt er gepraat met Angelo (beleidsmedewerker ervaringsdeskundigheid) over de combinatie van de kennisbronnen wetenschap, praktijk en ervaring. Tot slot vertelt Jersey (oud cliënt en lid jongerenraad) over hoe zij haar eigen ervaring inzet in de jongerenraad.

Videobeschrijving

Hoe kun je ervaringsdeskundige worden en hoe kun je deze rol invullen? Wat is de meerwaarde? Dit en meer hoor je van Alie Weerman (lector en hoofd onderzoeker ervaringsdeskundigheid). Leonard (onderzoeker en trainer ervaringsdeskundigheid) vertelt over de opleiding ervaringsdeskundigheid op Windesheim. En Kirsten Boy (DGT therapeut, trainer en ervaringsdeskundige) gaat in op hoe zij haar eigen ervaringskennis inzet in haar werk.

foto Nikki Udo