Registratie mensenhandel

CoMensha brengt slachtoffers van mensenhandel in beeld door aanmeldingen van slachtoffers te registreren. CoMensha verzamelt deze gegevens in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder andere voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM). De cijfers van CoMensha laten zien hoeveel mogelijke slachtoffers van mensenhandel er in 2014 zijn ge√Įdentificeerd en zijn aangemeld. De reden hiervoor is dat er geen eenduidige definitie is van de criteria waaraan een persoon moet voldoen om als 'echt' slachtoffer aangemerkt te worden.

Instelling

CoMensha

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

2014

Steekproefgrootte en respons

Populatie

slachtoffers van mensenhandel