Registratie Asiel en Verblijf

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie registreert sinds 1980 per maand, per kwartaal en jaarlijks de cijfers over asielverzoeken, uitgenodigde vluchtelingen, verblijfsvergunningen, aangetroffen illegalen en vertrek. Aantallen asielzoekers en nareizende gezinsleden worden naar nationaliteit, leeftijd en geslacht geregistreerd. Daarnaast wordt informatie verzameld over aantallen aan niet-Nederlanders verleende verblijfsvergunningen, personen van wie de illegale aanwezigheid in Nederland is vastgesteld, personen aan wie de toegang tot Nederland aan de grens is geweigerd en vertrek van personen zonder recht op (voortgezet) verblijf.

Instelling

IND Informatie- en Analysecentrum, Ministerie van Justitie

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

1980-2015

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Aantallen asielzoekers en nareizende gezinsleden naar nationaliteit, leeftijd en geslacht. Daarnaast informatie over aantallen aan niet-Nederlanders verleende verblijfsvergunningen, personen van wie de illegale aanwezigheid in Nederland is vastgesteld, personen aan wie de toegang tot Nederland aan de grens is geweigerd en vertrek van personen zonder recht op (voortgezet) verblijf.

Publicatiegegevens