Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Het onderzoek 'Problematische jeugdgroepen in Nederland' is een onderzoek naar de omvang en aard van problematische jeugdgroepen onder alle politieregio's in Nederland. Op basis van een vragenlijst brengen politiefunctionarissen problematische jeugdgroepen in hun wijk in kaart. Omdat het aantal problematische jeugdgroepen in een regio samenhangt met het aantal jongeren dat woonachtig is in de regio wordt het aantal problematische jeugdgroepen gerelateerd aan het aantal jongeren in de betreffende regio.

Instelling

Bureau Beke

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

2012, 2013, 2014

Instrumenten

Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde 'Shortlist groepscriminaliteit'. Dit is een op basis van wetenschappelijk onderzoek samengestelde vragenlijst waarmee politiefunctionarissen op systematische wijze periodiek de aard en omvang van problematische jeugdgroepen in hun wijk of verzorgingsgebied in kaart kunnen brengen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Het onderzoek vond plaats in alle politieregio's in Nederland.

Steekproefgrootte

Alle 25 politieregio's hebben gegevens aangeleverd voor het onderzoek.

Publicatiegegevens

  • Ferwerda, H., Ham, T. van (2013). 'Problematische jeugdgroepen in Nederland : omvang en aard in het najaar van 2012'. Arnhem: Bureau Beke
  • Ferwerda, H., Ham, T. van (2014). 'Problematische jeugdgroepen in Nederland : omvang en aard in het najaar van 2013'. Arnhem: Bureau Beke
  • Ferwerda, H., Ham, T. van (2015). 'Problematische jeugdgroepen in Nederland : omvang en aard in het najaar van 2014'. Arnhem: Bureau Beke