Monitor Jeugdcriminaliteit

De Monitor Jeugdcriminaliteit wordt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie eens per twee jaar uitgevoerd. Daarin brengen het WODC en het CBS ontwikkelingen in de prevalentie van jeugdcriminaliteit in kaart. Dat gebeurt aan de hand van zelfrapportage van jongeren, jeugdige verdachten zoals geregistreerd bij de politie, en strafrechtelijke daders (jongeren die schuldig zijn bevonden door het OM of de rechter). De Monitor Jeugdcriminaliteit is bedoeld om trends in de jeugdcriminaliteit in Nederland te signaleren en te interpreteren.

Instelling

WODC
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

1996 tot en met 2015

Steekproefgrootte en respons

Populatie

De data hebben betrekking op jeugdigen van 12- tot en met 24 jaar.

Publicatiegegevens

  • Laan, A. van der, & Goudriaan, H. (2016). 'Monitor jeugdcriminaliteit. Ontwikkelingen in de Jeugdcriminaliteit 1997 - 2015'. Den Haag: WODC/CBS.
  • Laan, A. van der, Blom, M. (2011). 'Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010 : ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2010'. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
  • Laan, A. van der, Blom, M., Tollenaar, N., ... [et al.] (2010). 'Trends in de geregistreerde jeugdcriminaliteit onder 12- tot en met 24-jarigen in de periode 1996-2007 : bevindingen uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009'. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)