Cijfers over jeugd in het algemeen

Aantal kinderen en jongeren in Nederland

Van de circa 17,5 miljoen Nederlanders is in 2022 bijna 4,9 miljoen jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op circa 28 procent van de bevolking.

Grafiek Jeugd naar leeftijd
Leeftijd Percentage van alle jongeren
0-5 jaar 17,7%
5-10 jaar 18,4%
10-15 jaar 19,6%
15-20 jaar 21,3%
20-25 jaar 23,0%

Hoewel de totale bevolking over de jaren gestegen is laat het aandeel kinderen en jongeren over de laatste decennia een aanzienlijke daling zien. Eind jaren zestig lag het aandeel jongeren nog rond de 45 procent. In 1998 is dit gedaald tot ruim 30 procent. Geleidelijk is het percentage 0- tot -25 jarigen nog verder afgenomen tot circa 28 procent in 2022 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Verdeling per leeftijdsgroep

Van de jeugd was op 1 januari 2022 bijna 18 procent in de leeftijd van nul tot vijf jaar, ruim 18 procent vijf tot tien jaar, bijna 20 procent 10 - 15 jaar, 21 procent 15 - 20 jaar en ruim 23 procent bestaat uit jongvolwassenen van 20 - 25 jaar. In absolute aantallen: 0 - 5 jaar (864.653), 5 - 10 jaar (894.620), 10 - 15 jaar (953.188), 15 - 20 jaar (1.025.356) en 20 - 25 jaar (1.132.885) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Percentage jeugd per provincie

De meeste kinderen en jongeren wonen in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland. Deze provincies hebben in totaal ook het hoogste bevolkingscijfer.

Grafiek Jeugd per provincie

Jeugd per provincie in 2022 

Provincie Percentage
Zuid Holland 29%
Zeeland 26%
Utrecht 29%
Overijssel 29%
Noord Holland 27%
Noord Brabant 27%
Limburg 24%
Groningen 29%
Gelderland 28%
Friesland 28%
Flevoland 31%
Drenthe 26%
Nederland 28%

Als we kijken naar welk deel van de bevolking jonger dan 25 jaar is, dan is Flevoland de 'jongste' provincie: circa 31 procent van de inwoners van Flevoland is jonger dan 25 jaar.

In Overijssel, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland ligt het aandeel jeugd hoger dan het landelijk gemiddelde van circa 28 procent. De meest vergrijsde provincie is Limburg waar 24 procent van de bevolking onder de 25 jaar is (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Leerlingen per onderwijssoort

Van alle leerlingen in het onderwijs gaat in het schooljaar 2020/2021 het grootste deel naar het regulier basisonderwijs (37 procent). Circa 25 procent volgde een vorm van regulier voortgezet onderwijs, respectievelijk 14 procent en 13 procent volgt een mbo- en hbo-opleiding, 9 procent volgt een universitaire opleiding (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

Grafiek Verdeling leerlingen voortgezet onderwijs

Verdeling leerlingen voortgezet onderwijs in schooljaar 2021/2022 

Onderwijssoort Percentage
Algemene leerjaren 42
Vwo 18
Havo 17
Vmbo 20
Praktijkonderwijs 3

In het schooljaar 2021/2022 gingen bijna 630 duizend jongeren naar een vorm van voortgezet onderwijs. Hiervan volgde ruim 20 procent een vmbo- opleiding, 3 procent het praktijkonderwijs, ruim 17 procent havo en ruim 18 procent vwo.

Bijna 42 procent van de jongeren zat in een algemeen leerjaar. Dit zijn leerlingen die deelnemen aan de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs en een kleiner deel aan het derde leerjaar, die nog geen keuze hebben gemaakt voor een specifieke onderwijssoort (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Definitie

Hoeveel kinderen en jongeren zijn er in Nederland? Wat is de verdeling per leeftijdsgroep? In welke provincie woont er minder jeugd? Daarnaast zijn hier cijfers te vinden over het aantal en percentage kinderen en jongeren per soort onderwijs.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud