Cijfers over geboorte

Geboortecijfers

Het aantal levendgeborenen was in 2021 in Nederland 178.506. Dat is een stijging van circa 10.000 kinderen ten opzichte van 2020. Toen waren er 168.681 levendgeborenen. Na een lange periode van daling van het aantal geboortes is er in 2021 weer sprake van een stijging (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Grafiek Aantal levendgeborenen 2010-2020
Jaar Aantal levendgeborenen
2010 184.397
2011 180.060
2012 175.959
2013 171.341
2014 175.181
2015 170.510
2016 172.520
2017 169.836
2018 168.525
2019 169.680
2020 168.681
2021 178.506

In 2021 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,62 kinderen. Hoewel het gemiddeld aantal kinderen van Nederlandse vrouwen al jaren daalt, is er in 2021 weer sprake van een lichte stijging. In 2020 was het gemiddelde aantal kinderen 1,54. Tien jaar eerder was het gemiddelde 1,79 kinderen.

Leeftijd van moeder bij geboorte eerste kind

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen in 2021 hun eerste kind krijgen is 30,3 jaar. De gemiddeld leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen stijgt al jaren. Tien jaar eerder waren vrouwen ruim 29 jaar. Dertig jaar eerder waren ze 27,5 jaar.

Grafiek Gemiddelde leeftijd vrouw bij eerste kind
Jaar Gemiddelde leeftijd vrouw
bij eerste kind
1970 24,3
1980 25,6
1990 27,5
2000 29,1
2010 29,4
2020 30,1

In 2021 is de gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte van het eerste kind van hun vrouw 32,8 jaar. Twintig jaar eerder was de gemiddelde leeftijd van de man 31,9 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Definitie

Bij cijfers over het aantal geboren kinderen gaat het om kinderen die ter wereld komen door bevalling in Nederland.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud