Cijfers over geboorte

Geboortecijfers

Het aantal levendgeborenen was in 2022 in Nederland 166.891. Ten opzichte van 2021 is er sprake van  een daling. In 2021 ging het om 179.441 leven geboren kinderen. Tussen 2020 en 2021 was er voor het eerst weer sprake van een stijging na een lange periode van daling van het aantal levendgeborenen. In 2022 is het aantal echter weer gedaald (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Grafiek Aantal levendgeborenen

Gegevens in een tabel

Jaar Aantal levendgeborenen
2010 184.397
2011 180.060
2012 175.959
2013 171.341
2014 175.181
2015 170.510
2016 172.520
2017 169.836
2018 168.525
2019 169.680
2020 168.681
2021 179.441
2022 166.891

In 2022 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,49 kinderen. Tien jaar eerder ging het om 1,72 kinderen.

Leeftijd van moeder bij geboorte eerste kind

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen in 2022 hun eerste kind krijgen is 30,3 jaar. Na een jarenlange stijging van de gemiddelde leeftijd, is er in 2022 voor het eerst een stabilisering . In 2021 was de gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de geboorte van haar eerste kind hetzelfde.

In 2022 is de gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte van het eerste kind van hun vrouw ook hetzelfde als in 2021 namelijk 32,8 jaar. Twintig jaar eerder was de gemiddelde leeftijd van de man 32,2 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Grafiek Gemiddelde leeftijd vrouw bij eerste kind

Gegevens in een tabel

Jaar Gemiddelde leeftijd vrouw
bij eerste kind
1972 24,5
1982 25,8
1992 28,0
2002 29,2
2012 29,4
2022 30,3

In 2021 is de gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte van het eerste kind van hun vrouw 32,8 jaar. Twintig jaar eerder was de gemiddelde leeftijd van de man 31,9 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Definitie

Bij cijfers over het aantal geboren kinderen gaat het om kinderen die ter wereld komen door bevalling in Nederland.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud