Cijfers over geboorte

Geboortecijfers

Het aantal levendgeborenen was in 2023 in Nederland 163.881. Ten opzichte van 2022 is er opnieuw sprake van een daling. In 2022 ging het om 167.504 levend geboren kinderen. Tussen 2020 en 2021 was er voor het eerst weer sprake van een stijging, nadat het aantal levendgeborenen over een lange periode gedaald was. In 2022 en 2023 is het aantal echter opnieuw gedaald.

Grafiek Aantal levendgeborenen

Gegevens in een tabel

Jaar Aantal levendgeborenen
2010 184.397
2011 180.060
2012 175.959
2013 171.341
2014 175.181
2015 170.510
2016 172.520
2017 169.836
2018 168.525
2019 169.680
2020 168.681
2021 179.441
2022 167.504
2023 163.818

In 2023 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,43 kinderen. Tien jaar eerder ging het om 1,68 kinderen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024).

Leeftijd van moeder bij geboorte eerste kind

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen in 2023 hun eerste kind krijgen is 30,3 jaar. Hetzelfde als in 2022 en 2021. Na een jarenlange stijging van de gemiddelde leeftijd, is er sinds 2021 sprake van een stabilisering.

In 2022 is de gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte van het eerste kind van hun vrouw ook hetzelfde als in 2021 namelijk 32,8 jaar. Twintig jaar eerder was de gemiddelde leeftijd van de man 32,2. De gemiddelde leeftijd van mannen in 2023 is vooralsnog niet bekend (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023).

Grafiek Gemiddelde leeftijd vrouw bij eerste kind

Gegevens in een tabel

Jaar Gemiddelde leeftijd vrouw
bij eerste kind
1973 24,7
1983 26,0
1993 28,3
2003 29,3
2013 29,4
2023 30,3

Definitie

Bij cijfers over het aantal geboren kinderen gaat het om kinderen die ter wereld komen door bevalling in Nederland.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud