Cijfers over geboorte

Geboortecijfers

Grafiek Aantal levendgeborenen 2010-2020

Het aantal levendgeborenen was in 2020 168.066. In 2019 ging het om 169.680 kinderen. Het aantal geboortes daalt gestaag de twinitg jaar. In 2000 en 2010 ging het om respectievelijk 206.619 en 184.397 levend geboren kinderen.

In 2019 heeft de Nederlandse vrouw gemiddeld 1,57 kinderen. Het gemiddeld aantal kinderen van Nederlandse vrouwen daalt al jaren. Tien jaar eerder was het gemiddelde 1,79 kinderen.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in 2019 in Nederland hun eerste kind krijgen is 30 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een kind krijgen stijgt al jaren. Tien jaar eerder was de gemiddeld leeftijd van de vrouw 29,4 bij de geboorte van haar eerste kind. Twintig jaar eerder was het 29 jaar. Vaders zijn in 2019 bij de geboorte van het eerste kind van de vrouw gemiddeld 32,8 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Leeftijd van moeder bij geboorte eerste kind

Grafiek Gemiddelde leeftijd vrouw bij eerste kind

De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse vrouwen in 2019 hun eerste kind krijgen is 30 jaar. De gemiddeld leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen stijgt al jaren. Tien jaar eerder waren vrouwen ruim 29 jaar. Dertig jaar eerder waren ze 27,3 jaar.

In 2019 is de gemiddelde leeftijd van mannen bij de geboorte van het eerste kind van hun vrouw 32,8 jaar. Twintig jaar eerder was de gemiddelde leeftijd van de man 31,9 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Definitie

Bij cijfers over het aantal geboren kinderen gaat het om kinderen die ter wereld komen door bevalling in Nederland.

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud