Hoe kan ik hulp combineren met school?

Als je hulp krijgt, kan die lastig te combineren zijn met andere dingen die je doet. Zoals met een bijbaan, sport of andere hobby's, en zeker ook met school. Misschien heb je te weinig tijd voor je huiswerk of ben je bang dat de hulp je veel energie kost. Bij wie kun je dan terecht met je vragen?

Als je je zorgen maakt

Deel je zorgen over het combineren van hulp en school:

  • Vertel je ouders waarover je je zorgen maakt. Doe dat ook als je 16 jaar of ouder bent en zelfstandig mag beslissen over de hulp. Je ouders kunnen samen met jou bekijken hoe je de problemen die je hebt het beste kunt aanpakken. In je eentje kan het soms lastig zijn dat op te lossen.
  • Heb je moeite met het combineren van school en hulp? Bespreek het dan eerst met de hulpverlener. Die kan met jou meedenken over de vragen die je hebt. De hulpverlener kan ook contact leggen met je school en je ouders om samen met jou afspraken te maken.
  • Ga naar je mentor op school, naar de zorgcoördinator of een schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn er juist voor jou als je vragen hebt die niet alleen over school gaan. Heeft jouw school zo iemand niet, dan kun je vaak terecht bij een afdelingsleider, decaan, teamleider of vertrouwenspersoon. Je mentor weet wel bij wie je dan moet zijn.

Scholen hebben een zorgplicht: ze moeten iedereen passend onderwijs bieden, ook wanneer daarvoor extra ondersteuning nodig is. De school moet dus bekijken hoe jij het beste geholpen kunt worden om school met hulpverlening te combineren. Hiervoor wil de school meestal met je ouders en de hulpverlener samenwerken.

Als je vaker afwezig bent door de hulp

Kun je door de hulp die je nodig hebt niet altijd naar school? Bekijk dan samen met je hulpverlener en je ouders hoe je dat aan de school uitlegt en wat je wel en niet over de hulp vertelt.

Of je de hulp altijd onder schooltijd kunt krijgen, verschilt per situatie. Bijna altijd is daarvoor overleg met school nodig. De hulpverlener moet daar met jou en je school afspraken over maken. En afhankelijk van je leeftijd ook met je ouders.

Tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt ben je leerplichtig. Daarom moet soms ook de leerplichtambtenaar bij deze afspraken betrokken worden.

Als je je ouders niet kunt of wilt betrekken bij de hulp

Als je 16 jaar of ouder bent en de hulp zelf hebt geregeld, hoeven je ouders dat niet te weten als jij dat niet wilt. In dat geval is het verstandig om samen met je hulpverlener en je contactpersoon op school uit te zoeken hoe je de combinatie van hulp met school het beste kunt regelen. Daarvoor is het belangrijk dat je uitlegt waarom je niet wilt dat je ouders iets over de hulp weten.

Vanaf je 16e moet je eerst toestemming geven voordat je ouders jouw (medisch) dossier mogen inzien. Als je tussen 12 en 16 jaar oud bent moet dat ook, maar dan hebben je ouders wel recht op bepaalde informatie uit het dossier. Dat komt doordat zij, voor je 16 bent, ook toestemming moeten geven voor de hulpverlening.

Als je je thuis niet veilig voelt

Kun je niet met je ouders praten omdat het thuis niet goed gaat of omdat je je niet veilig voelt? Lees hier wat je dan kunt doen: Met wie kan ik praten als het thuis niet goed gaat?

Als je niet goed in je vel zit 

Schaam je je voor de hulp die je krijgt tegenover je klasgenoten? Weet je niet wat je erover tegen je vrienden moet zeggen? Of zit je er gewoon niet goed door in je vel? Vertel dat dan altijd aan je hulpverlener, je ouders of je mentor. Als zij weten wat jij lastig vindt aan de combinatie van school en hulpverlening, kunnen ze samen met jou bekijken hoe ze je daar het beste bij kunnen helpen.

Kijk als je meer wilt weten over hoe je met iemand kunt praten bij Praten over hoe je je voelt.

Kijk voor concrete gesprekstips bij Hoe beslis ik mee over hulp op school?

Kijk voor meer informatie over de combinatie van psychische klachten en school op Brainwiki.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren