Hoe betrek ik mijn kind bij beslissingen over hulp?

Als je kind hulp nodig heeft, is het belangrijk om het te betrekken bij beslissingen die daarover genomen worden. Voor hulp aan een kind onder de 16 jaar of een ouder kind dat hulpbehoevend is, ben je als ouder verantwoordelijk. Hoe betrek je je kind zo dat het aansluit op het niveau van je kind?

Rechten van het kind

Bij het beslissen over hulp en het geven van toestemming hebben kinderen en jongeren op verschillende leeftijden ook verschillende rechten. Die verschillen passen bij de invloed die de hulpverlening heeft op hun leven. Bijvoorbeeld omdat de hulp onder schooltijd plaatsvindt of omdat het kind of de jongere nieuwe dingen over zichzelf leert en hierdoor verandert.

Kinderen laten meedenken over hulp

Kinderen en jongeren kunnen goed over de hulpverlening meedenken en meepraten. Hoe ouder ze zijn, hoe beter dat gaat. Maar ook vrij jonge kinderen kunnen dit vaak al vanaf hun zesde jaar. Daarom is het belangrijk om kinderen daarvoor de ruimte te geven.

Soms kan het beter zijn om je kind niet actief te betrekken bij beslissingen over de hulp. Bijvoorbeeld wanneer je kind niet goed begrijpt waar de hulpverlening over gaat en zich er te veel zorgen over gaat maken. Vind je het moeilijk in te schatten wat bij jouw kind past? Overleg hierover dan met de hulpverlener.

In gesprek met je kind over hulp

Door op een begrijpelijke manier met je kind over de hulpverlening te praten, neem je je kind erin mee. Ook als je kind niet kan of wil meebeslissen blijft het zo betrokken bij wat er gebeurt. Vul daarom vooraf niet teveel voor je kind in en blijf met je kind in gesprek over de hulpverlening.

Voor het praten met je kind over gevoelige onderwerpen in het algemeen geldt het advies om de tijd te nemen voor het gesprek, geen moeilijke woorden te gebruiken en de toon van het gesprek licht te houden. Meer tips vind je op deze website Tips voor een goed gesprek met je kind over gevoelige onderwerpen

Voor een gesprek over hulpverlening is het belangrijk dat je je kind helpt om zich een beeld te vormen van wat er gaat gebeuren en hoe het daarmee om kan gaan. Vandaar de volgende tips:

 • Benoem de reden voor de hulpverlening, dus waar je kind of jullie samen last van hebben. Leg uit hoe hulpverlening daarmee kan helpen.
 • Leg goed uit welke verschillende opties er zijn of vertel dat de hulpverlener dit zelf ook kan uitleggen.
 • Maak het concreet: waar en wanneer je kind de hulp krijgt, wie die gaat geven, hoeveel tijd het kost en wat de hulp inhoudt.
 • Vraag je kind wat er allemaal goed gaat en wat het zelf als goede oplossingen ziet.
 • Bespreek de vragen die je kind heeft, bijvoorbeeld:
  • Is de hulp ook onder schooltijd?
  • Wat moet ik erover vertellen aan mijn vrienden of vriendinnen?
  • Moet ik ermee doorgaan als ik het niet leuk vind?
  • Wat als het niet goed werkt?
  • Is het raar om op deze manier hulp te krijgen?

Je kunt eventueel ook de betrokken hulpverlener vragen om je advies te geven voor dit gesprek en je te helpen het voor te bereiden.

Beslissingen nemen over hulp

Hoe oud je kind ook is, het is belangrijk om je kind te betrekken en het gevoel te geven dat het zelfstandig mag meebeslissen en een eigen mening mag laten horen. Dat doe je door goed te luisteren naar je kind en het serieus te nemen. Ook als je kind het niet met jouw beslissing eens is, blijft het belangrijk dat je kind zich gezien en gehoord voelt en ruimte ervaart om het over die beslissing te hebben.

Vertel eerlijk waarom je als ouder een bepaalde beslissing over de hulpverlening wilt nemen. Daarmee laat je zien dat je het beste voor je kind wilt en er samen uit wilt komen.

Is je kind 12 jaar of ouder, dan moet het zelf ook toestemming geven voor hulpverlening. Als het 16 jaar of ouder is, mag het hier zelfstandig over beslissen. Ook dan is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de hulpverlening en als ouder je kind te blijven ondersteunen. Daardoor blijf je bij elkaar betrokken.

Je rol als ouder bij de hulp

Als ouder vertegenwoordig je vaak je kind tegenover de hulpverlener. Daarom is het belangrijk je stem te laten horen wanneer je in gesprek gaat met een hulpverlener. Meer informatie vind je op de pagina Wat te doen als ik het niet eens ben met de voorgestelde hulp?

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders