Ik ben het niet eens met de voorgestelde hulp

Het is belangrijk om van je te laten horen als je het niet eens bent met de hulp die een hulpverlener voorstelt voor je kind. Of als je vindt dat er niet goed naar je geluisterd wordt. Hoe kun je dit doen?

Ga in gesprek met de hulpverlener

Hulp die niet aansluit bij wat je wilt of waar je het nut niet van inziet, heeft weinig zin en werkt niet. Jij weet hoe jouw leven eruit ziet, wat voor jou wel of niet werkt en wat je wilt. Ga daarom in gesprek met de hulpverlener. Laat de hulpverlener weten waar je het niet mee eens bent en waarom. Daarvoor is het handig om helder te hebben waar je het niet mee eens bent. Je kunt daarvoor verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld:

  • Je weet niet goed wat de hulp precies inhoudt. Wie gaat jouw kind of jouw gezin helpen? Hoe vaak? Hoe lang duurt de hulp? Moet je de hulp zelf betalen? Hoe ziet de hulp er precies uit? Als je te weinig informatie hebt, is het belangrijk om met je hulpverlener te praten om een beter beeld van de hulp te krijgen.
  • Je vindt dat de voorgestelde hulp het probleem niet oplost. Hebben jij, je kind en de hulpverlener goed gepraat over wat er precies aan de hand is? Is het duidelijk wat goed gaat en wat niet? Hoe ernstig de problemen zijn? En of vrienden of familie kunnen helpen?

Het is belangrijk dat jij en de hulpverlener het eens zijn over wat er aan de hand is en wat je wilt veranderen. Want als dat niet duidelijk is, wordt het erg moeilijk om hulp te kiezen die bij jullie past.

  • Je hebt praktische bezwaren. Je bent het misschien wel eens met de soort hulp die de hulpverlener voorstelt, maar niet met wat er bij komt kijken. Bijvoorbeeld omdat de hulp onder schooltijd plaatsvindt of je er lang voor moet reizen. Misschien zijn hiervoor oplossingen te vinden. 
  • Je wilt helemaal geen hulp en vindt hulp niet nodig. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van je kind. Je beslist dus zelf of en welke hulp je kind krijgt. Kinderen mogen vanaf 12 jaar meebeslissen en moeten toestemming geven voor hulp. Vanaf 16 jaar heeft een jongere geen toestemming van zijn ouders meer nodig.
  • Je hebt geen vertrouwen in de hulp of bent moedeloos van alle hulp. Misschien heb je al veel verschillende hulpverleners gehad. En heeft volgens jou niets echt geholpen of de situatie veranderd. Je gelooft er niet in dat nieuwe hulp wat gaat opleveren. Vertel dan over je ervaringen. En waarom je het moeilijk vindt om nieuwe hulp te accepteren.  
  • Je weet niet zo goed waarom je het er niet mee eens bent, het is meer een gevoel. Ook dan geldt: probeer hierover te praten. Samen kunnen jullie er hopelijk achter komen wat je dwarszit en waar dat mee te maken heeft.

Tips voor het gesprek:

  • Bereid het gesprek goed voor. Zet de punten die je wilt bespreken op een rij.
  • Vertel wat je wél graag wilt en welke oplossingen jij voor je ziet.
  • Vertel ook hoe je je voelt, bijvoorbeeld dat je boos, bang, verdrietig of gefrustreerd bent. 
  • Neem iemand mee naar het gesprek, bijvoorbeeld een familielid of vriend. Je kunt ook een vertrouwenspersoon vragen bij Jeugdstem.

Bij grote zorgen over je kind

Het kan gebeuren dat jij geen hulp wilt, maar dat een hulpverlener grote zorgen heeft over jouw kind. Dan kan je hulpverlener een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming vragen om onderzoek te doen. Dat onderzoek bepaalt of er verplichte hulp moet komen. Lees daarover meer op: Met wie krijgt een gezin te maken bij zorgen over de veiligheid?

Als je kind al een kinderbeschermingsmaatregel heeft, bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling, dan mag de jeugdbeschermer beslissen over de hulp. Maar ook dan werkt die hulp beter als je het eens bent over de hulp. Daarom is het ook bij een kinderbeschermingsmaatregel belangrijk om met de hulpverlener te blijven praten. Daardoor blijf je betrokken bij de hulp en kun je je kind zo goed mogelijk ondersteunen.

Juridisch advies of ondersteuning

Als je juridisch advies wilt, kun je terecht bij:

Juridisch Loket van de RijksoverheidKinder- en Jongerenrechtswinkel

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders