Definitie van autisme

Kinderen met autisme hebben vaak problemen met communicatie en sociale interactie. Autisme uit zich op verschillende manieren en komt voor in verschillende gradaties.

In de vakliteratuur (DSM-5) wordt de verzamelterm 'autismespectrumstoornis' (ASS) gebruikt. Hieronder vallen de volgende stoornissen: autistische stoornis, stoornis van Asperger, syndroom van Rett, desintegratieve stoornis en PDD-NOS. Deze vijf stoornissen hebben twee belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

  • Mensen met een autismespectrumstoornis hebben beperkingen in de sociale communicatie.
  • Mensen met een autismespectrumstoornis laten beperkt, zich herhalend gedrag zien. Dat laatste kan bijvoorbeeld blijken uit een overmatige gehechtheid aan routines, een grote gevoeligheid voor veranderingen en een intense gefixeerdheid op ongebruikelijke voorwerpen.