Erkende interventies bij ADHD

Sommige interventies focussen op kinderen en de ADHD aanpak. Andere interventies richten zich op de aanpak van meerdere soorten gedragsproblemen, waaronder ADHD.

Een deel van de erkende interventies voor kinderen met ADHD is gericht op het verminderen van de gedragsproblemen die met de stoornis samenhangen. Dit kan bijvoorbeeld door ouders vaardigheden aan te leren om beter met het gedrag van hun kind om te kunnen gaan. In andere interventies leren kinderen zelf vaardigheden aan om bijvoorbeeld hun concentratie te verbeteren.

Een aantal van de erkende interventies richt zich op een breder scala aan gedragsproblemen, waaronder gedragsproblemen die met ADHD samenhangen.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

 • Incredible Years

  Professionals
  Beleidsmakers

  Incredible Years is een groepstraining voor ouders van kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis.

 • Beter Bij de Les

  Professionals
  Beleidsmakers

  Basisschoolkinderen oefenen vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning en doel- en taakgericht gedrag.