ADHD bij meisjes

Meisjes krijgen minder vaak de diagnose ADHD dan jongens. Ze krijgen de diagnose vaak ook later dan jongens. Dat komt doordat het gedrag van meisjes met ADHD anders is dan dat van jongens met ADHD. Op deze pagina lees je hoe je ADHD bij meisjes herkent.

Wat zijn de kenmerken van ADHD bij meisjes?

Meisjes met ADHD merken vaak dat ze moeite hebben om hun aandacht ergens bij te houden. Ze zeggen dat ze snel afgeleid en dromerig zijn. Ze laten minder vaak druk en impulsief gedrag zien dan jongens. Daardoor valt het minder op dat zij misschien ADHD hebben. Toch kunnen meisjes met ADHD ook hyperactief en onrustig zijn. Meisjes met ADHD zeggen zelf dat deze spanning en onrust bij hen van binnen zit.

Kenmerken van ADHD

  • ADHD heeft drie kenmerken: aandachtsproblemen, hyperactief gedrag en impulsief gedrag. Meisjes hebben vaker alleen last van aandachtsproblemen.
  • Het type ADHD waarbij vooral aandachtsproblemen spelen, heet 'ADHD onoplettende presentatie'. Dat wordt ook wel ADD genoemd.

Aandachtsproblemen

Aandachtsproblemen komen bij meisjes met ADHD vaak voor. Dit kun je herkennen aan dagdromen, niet opletten, snel afgeleid zijn en niet horen wat er gezegd wordt. Meisjes met ADHD kunnen aan de andere kant enorm alert en gefocust zijn. Dat gebeurt als zij iets enorm interessant vinden.

Hyperactief gedrag

Hyperactief gedrag uit zich bij meisjes met ADHD vaak subtieler dan bij jongens. Je kunt het herkennen aan veel wiebelen, friemelen en praten. Je herkent het ook aan veel energie hebben en enthousiast zijn. Soms houden ze die energie en onrust binnen. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten als buikpijn of hoofdpijn.

Impulsief gedrag

Impulsief gedrag herken je bij meisjes met ADHD bijvoorbeeld aan het vaak wisselen van hobby's en wisselen van vrienden. Ze beginnen ergens aan zonder eerst een plan te maken. Of ze zeggen iets zonder eerst na te denken. Meisjes met ADHD ervaren ook de positieve kant: ze zijn creatief en reageren vaak spontaan en flexibel.

Stemmingswisselingen

Sommige meisjes met ADHD vertellen dat ze last hebben van heftige emoties en stemmingswisselingen. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. Mogelijk hebben ook jongens hier last van.

Omgaan met ADHD bij meisjes

Wat werkt in het algemeen

Er is nog weinig bekend over wat goed werkt specifiek voor meisjes met ADHD. In het algemeen werkt voor meisjes en jongens met ADHD:

  • psycho-educatie
  • de omgeving aanpassen
  • ouder- en leerkrachttrainingen.

Ervaringsgroepen

Meisjes met ADHD zeggen zelf dat het fijn is om contact te hebben met andere meisjes met ADHD. Juist omdat er minder bekend is over ADHD bij meisjes helpt het om ervaringen uit te wisselen.

Medicijnen

Medicijnen kunnen werken, maar lijken bij meisjes met ADHD eerder uitgewerkt te zijn dan bij jongens. Er is meer onderzoek nodig naar de werking en het gebruik van medicatie voor meisjes en vrouwen.

Waarom krijgen meisjes met ADHD niet altijd goede hulp?

Late diagnose van ADHD bij meisjes


We herkennen ADHD lang niet altijd bij meisjes. Jongens krijgen de diagnose ADHD twee tot drie keer vaker dan meisjes. Dat we het niet herkennen, heeft deels te maken met traditionele normen. Een traditionele norm is bijvoorbeeld dat meisjes niet druk horen te zijn. Door deze norm leren zij al vroeg om hyperactief gedrag te verbergen. Dat maakt het moeilijker om ADHD op tijd te herkennen.

Eerst andere diagnose

Jongens krijgen de diagnose gemiddeld vijf jaar eerder dan meisjes. Meisjes krijgen vaak onterecht eerst een andere diagnose, zoals bipolaire stoornis, angststoornis, stemmingsstoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis. De behandeling die ze daarvoor krijgen, helpt dan niet. Bij meisjes met ADHD kan het dus vaker gebeuren dat ze geen goede hulp krijgen voor ADHD.

Is de puberteit heftiger voor meisjes met ADHD?

De puberteit is voor meisjes met ADHD niet heftiger dan voor meisjes zonder ADHD. In de puberteit worden bij alle jongeren bijvoorbeeld de emoties sterker. Dit valt wel op in de puberteit:

  • Meisjes met ADHD zijn gevoeliger voor alcohol en drugs. En dat zijn middelen waar juist jongeren in de puberteit veel mee experimenteren. Dit geldt ook voor jongens met ADHD.
  • Schoolprestaties kunnen veranderen als meisjes met ADHD in de puberteit komen. Dat komt doordat er minder structuur is. Ze moeten meer zelf doen. Ook dit geldt ook voor jongens met ADHD.

Druk en Dromerig, een korte documentaire over meisjes met ADHD

Foto Neeltje van den Bedem

Neeltje van den Bedem

senior medewerker inhoud