Samen staan we sterker

In deze publicatie staan veertien praktijkvoorbeelden die laten zien hoe de samenwerking tussen het mbo en jeugdzorg vorm kan krijgen.

Deze samenwerking heeft enerzijds als doel jongeren in kwetsbare posities preventief te kunnen ondersteunen. Anderzijds om professionele maatondersteuning binnen het mbo te halen waardoor de druk op wachtlijsten en tekorten in de jeugdzorg kunnen verminderen en 'just in time' ondersteuning wordt geboden.

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud