Verbinding in de praktijk - po

In de brochure School en wijk in de praktijk: Integraal arrangeren in Oost-Achterhoek laat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zien hoe de regio Oost-Achterhoek integraal arrangeert, bekeken vanuit vier perspectieven: gemeente, jeugdhulp, onderwijs en jongeren en ouders. Ook worden de succesfactoren en verbeterpunten benoemd.

School en wijk in de praktijk in Oost-Achterhoek

Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school.

Integraal arrangeren

In de brochure School en wijk in de praktijk. Integraal arrangeren in Oost-Achterhoek laat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zien hoe e regio Oost-Achterhoek integraal arrangeert, bekeken vanuit vier perspectieven: gemeente, jeugdhulp, onderwijs en jongeren en ouders. Ook worden de succesfactoren en verbeterpunten benoemd.

Gemeente: 'Het is belangrijk dat ouders niet drie keer een aanvraag hoeven te doen.'
Jeugdhulp: 'De medewerkers die deelnemen aan het integraal arrangeren komen altijd vol energie weer terug.'
Onderwijs: 'De ouders weten in één gesprek van één uur wat er voor hun zoon of dochter wordt geregeld.'
Ouder: 'Hij zag duidelijk de meerwaarde voor ons kind.'

Ondersteuningsteam thuis en op school

In de brochure School en wijk in de praktijk. Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek: thuis én op school laat het NJi de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio Oost-Achterhoek. Het NJi laat vier perspectieven zien: gemeente, onderwijs, jeugdhulp, en jongeren en ouders. Succesfactoren en verbeterpunten worden benoemd.

Gemeente: 'Samenwerking vraagt bestuurders met lef, die niet alleen kijken naar wat ze wettelijk verplicht zijn.'
Jeugdhulp: 'Als de tienminutengesprekken op de scholen zijn, krijgen wij meer aanvragen vanuit ouders en scholen.'
Onderwijs: 'Het belangrijkste is dat de school een vast contactpersoon heeft en een telefoonnummer.'
Jongere: 'De ene begeleider is voor school en de andere is voor privé, zo vullen ze elkaar aan.'

Ondersteuningsroute en ondersteuningstoewijzing

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud