Samenwerken rondom voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland

Preventie en signalering in en om het vo in Noord-Kennemerland.

Deze film is een voorbeeld hoe school en ketenpartners elkaar kunnen versterken in preventie en signalering in en om het vo in Noord-Kennemerland. In deze regio vindt het casuïstiek overleg, met school, ouders, leerling en betrokken ketenpartners in een andere setting plaats. 

Videobeschrijving

Deze film is een voorbeeld hoe school en ketenpartners elkaar kunnen versterken in preventie en signalering in en om het vo in Noord-Kennemerland. In deze regio vindt het casuïstiek overleg, met school, ouders, leerling en betrokken ketenpartners in een andere setting plaats.

Vincent Fafieanie