Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de regionale samenwerking op dit gebied. Denk aan cijfers en trendgegevens die bijvoorbeeld duiden hoe de jeugd-populatie in een regio eruitziet en hoe kinderen en jongeren opgroeien. Maar ook hoeveel kinderen en jongeren naar school gaan, hoeveel er gebruiken maken van jeugdhulp én hoeveel er onderwijs volgen. Ook geeft de monitor inzicht in hoeveel voortijdig schoolverlaters een regio telt. Dit geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten sturings- en verantwoordingsinformatie voor onderlinge afstemming en een effectieve en preventieve aanpak. Zodat ieder kind en iedere jongere de beste kansen heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

De grafieken, tabellen en rapportages met gecombineerde cijfers zijn via de Monitor AOJ voor iedereen beschikbaar. De monitor biedt benchmarks op gemeenteniveau, samenwerkingsverbandregio, en het landelijk gemiddelde. De Monitor AOJ wisselt gegevens uit met het Dashboard Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad en Waarstaatjegemeente.nl van de VNG.

Monitoring

Monitoring is van waarde in de samenwerking tussen onderwijs en jeugd. Het is een belangrijk instrument om gezamenlijk te leren en beter te worden. Het NJi stelde een uitgebreid advies op en maakte een infographic over monitoring in samenwerking met het programma Met Andere Ogen. Een van de adviezen in het rapport is om monitoring te organiseren op de niveaus waarop gezamenlijke afspraken zijn gemaakt: in regio's, gemeenten, deelgemeenten en wijken.

Organiseer samenwerking rondom de integrale vraag

In zowel het beleid als de uitvoering blijft het eigen systeem nog veelal het belangrijkste uitgangspunt voor de ondersteuning, meer dan de gezamenlijke mogelijkheden. De Monitor AOJ voedt het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) en ondersteunt het vormgeven van beleid en het houden van regie. De samenwerking rondom wat kinderen, jongeren en hun ouders nodig hebben is het vertrekpunt. Hierdoor komt een effectieve samenwerking met een ondersteuningsvraag tot stand.

Monitor AOJ brengt onderwijs en jeugdhulp samen

Wendy Kunst

Wendy Kunst

projectassistent