Waar kunnen betrokkenen terecht?

Als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn er verschillende acties die jij kunt ondernemen. Maar misschien heb je het gevoel dat er meer moet gebeuren dan wat jij kunt bieden. Of wil een jongere om welke reden dan ook met iemand anders praten dan met jou. Dan kan het helpen om te weten dat je betrokkenen kan wijzen op andere personen of organisaties die hen verder kunnen helpen. Waar kunnen slachtoffers of plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag terecht?

Passende hulp

Als er binnen je organisatie sprake is of is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan wil je dat de betrokkenen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Voor iemand die slachtoffer is geworden kan het helpen om erover te praten met iemand die het begrijpt. Voor iemand die over de grenzen van een ander is gegaan, kan het helpen als een ander hen ondersteunt bij het leren omgaan met grenzen. Past het binnen jouw rol om met de betrokkenen in contact te blijven? Doe dat dan zo veel mogelijk, ook als je ze hebt doorverwezen.

Hulp in de omgeving

Kijk wat voor hulp of steun er mogelijk is in de bestaande omgeving:

 • Moedig het kind of de jongere aan om in het bestaande netwerk te kijken of ze er met iemand over willen praten. Dat kan een goede vriend zijn, de sportcoach of een oom of tante. Vraag bijvoorbeeld: 'Wie vinden het belangrijk dat het goed met jou gaat? En met wie zou je dit willen of kunnen bespreken?'
 • In de wijk kan ook laagdrempelige hulp beschikbaar zijn. Misschien is er jongerenwerk, een schoolmaatschappelijk werker of een vrijwilligersorganisatie waar je een mentor of maatje kan vinden.
 • Kijk ook binnen je eigen organisatie. Misschien kan of wil de jongere terecht bij een collega van jou. Als de jongere bijvoorbeeld liever met iemand van hetzelfde geslacht wil praten, of iemand die er iets verder weg van staat.
 • Met vragen over hulpverlening rondom seksualiteit kunnen jongeren tot 25 jaar ook terecht bij Centra voor Seksuele Gezondheid van de GGD'en.

Bellen en chatten voor advies

 • De Kindertelefoon (0800-0432) kunnen kinderen bellen of chatten over alles wat hen bezighoudt. Het is voor kinderen tussen 8 en 18 jaar. Ze hebben ook een Forum waar ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.
 • Veilig thuis. Iedereen kan anoniem en gratis bellen voor advies, vragen en zorgen.
 • Chat met Fier. Voor iedereen die geweld meegemaakt heeft, wordt bedreigd, of voor wie zich zorgen maakt om een ander. Bij de chat van Fier kunnen kinderen vanaf 6 jaar terecht.
 • Het Centrum Seksueel Geweld (0800-0188) is er voor iedereen die te maken heeft of heeft gehad met seksueel geweld. Iedereen kan veilig en anoniem bellen en chatten.
 • Op de website van Helpwanted kunnen kinderen en jongeren onder de 26 jaar advies vragen en informatie vinden over wat je kunt doen als je te maken hebt gehad met online grensoverschrijdend gedrag.
 • Heb je vragen of zorgen, of wil je een melding maken over de veiligheid op een sportvereniging? Neem dan contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland
 • Maak je je zorgen dat een volwassene seksuele gevoelens heeft voor minderjarigen? Stop it Now! beantwoordt vragen, geeft advies en biedt een luisterend oor.

Bij acuut gevaar en in geval van nood bel je altijd 112!

Online seksueel grensoverschrijdend gedrag

Helpwanted is een organisatie waar je anoniem en laagdrempelig advies kunt krijgen bij online grensoverschrijdend gedrag. Ze helpen je bijvoorbeeld om beeldmateriaal van het internet af te krijgen. Ze zijn bereikbaar via mail, chat en telefoon: 020 - 261 5275.

Take It Down is een programma waarmee je verdere verspreiding van foto's en video's kunt voorkomen. Je geeft aan om welke foto of video het gaat en het programma zoekt dan naar kopieën daarvan, om ze te verwijderen. Dit kan niet op alle platforms, bekijk op hun website op welke platforms het werkt.

Lotgenotencontact

Het kan helpen om in gesprek te gaan met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Slachtofferhulp Nederland organiseert lotgenotengroepen voor deelnemers van 18 jaar en ouder.

Meldpunten

Er zijn verschillende punten waar grensoverschrijdend gedrag gemeld kan worden:

 • Voor informatie of om een melding te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij een politiebureau in de buurt of bellen met de zedenpolitie via 0900 - 8844.
 • Het Centrum Seksueel Geweld, telefoonnummer 0800 - 0188, is er voor iedereen die te maken heeft of heeft gehad met seksueel geweld. Iedereen kan veilig en anoniem bellen en chatten.
 • Voor de culturele en creatieve sector is er het meldpunt Mores.
 • Voor informatie of advies over grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs kun je terecht bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs via 0900 - 111 3 111. De inspecteur luistert, informeert en adviseert waar nodig.
Foto Vivian den Blanken