Hoe help ik mijn kind na seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Als je kind seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt, wil je je kind helpen. Misschien wil je ook dat de dader gestraft wordt. Wat kun je als ouder doen?

Steun je kind

Je kind kijkt op tegen jou als ouder. Als je kind iets is overkomen, kijkt het ook naar jou voor steun. Zeg tegen je kind: ik geloof je. Wat erg voor je. Zo maak je duidelijk dat je je kind serieus neemt, gelooft, en dat je er bent voor je kind. En maak duidelijk aan je kind dat het niet schuldig is.

Praat erover met je kind

Misschien wil je kind niet praten over de situatie. Misschien wil je kind jou beschermen, of is je kind bang dat je schrikt of boos wordt. Of je kind wil de dader beschermen. Bijvoorbeeld omdat het nog niet goed begrijpt dat de dader fout zat. Of omdat het de vriendschap of liefde van de dader niet wil verliezen.

Zo kun je proberen om met je kind te praten:

  • Luister rustig naar wat je kind wil zeggen.
  • Vraag door. Stel vragen waarop je kind niet alleen 'ja' of 'nee' kan antwoorden. 
  • Probeer rustig te blijven. Als je heel boos of verdrietig wordt, schrikt je kind misschien.

Het is niet erg als je kind geen antwoord geeft op jouw vragen. Laat weten dat jij er bent voor je kind. Het is normaal als je kind de dader wil beschermen en verdedigen. Dwing je kind niet om toe te geven dat de dader iets fout heeft gedaan. Lees hier meer over hoe je met je kind praat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Geef je kind niet de schuld

Vaak krijgen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag te horen dat zij zich anders hadden moeten gedragen. En dat zij het grensoverschrijdend gedrag hadden kunnen voorkomen. Dat klopt niet. Alleen de dader is schuldig. Die had dit nooit mogen doen.

Victim blaming

Het beschuldigen van slachtoffers wordt 'victim blaming' genoemd. Victim blaming zorgt ervoor dat slachtoffers minder goed kunnen herstellen van wat er is gebeurd. Ook maakt victim blaming het nare gevoel vaak nog erger. Probeer er als ouder dus op te letten dat je geen beschuldigende opmerkingen maakt tegen je kind. Op de pagina over victim blaming lees je hier meer over.

Zoek hulp

Kijk of er mensen zijn die jullie kunnen helpen. Bespreek het bijvoorbeeld met de leerkracht van je kind, met wijkteamprofessionals of met kinder- of jongerenwerkers in de buurt. Je kunt ook advies vragen aan de huisarts of erover praten met Centrum Seksueel Geweld. Bekijk ook de pagina Waar kunnen mijn kind en ik terecht voor hulp? 

Wat kun je doen tegen de dader?

Contact met de ouders

Is de dader een kind? Bedenk dan of het kind met opzet grenzen heeft overschreden. Misschien kunnen de kinderen zelf, of samen met jou en de andere ouders een oplossing vinden. Ga bijvoorbeeld in gesprek met de ouders van het kind.

Contact met de school of organisatie

Gebeurde het seksueel grensoverschrijdend gedrag op school, of bij een andere organisatie? Benader dan de leerkracht, vertrouwenspersoon of een bestuurder van de organisatie. Vraag naar het protocol van de school. Dit is een stappenplan dat de school gebruikt voor gebeurtenissen zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Contact met de politie

Je kunt ook contact opnemen met de politie. Gebeurtenissen als seksueel misbruik, seksueel geweld, aanranding en verkrachting zijn strafbaar. Je leest hier meer over op de pagina Wanneer is seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar? Daar lees je ook wat je als ouder kunt doen. Zoals advies vragen aan de politie of aangifte doen. 

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders