Hoe help ik mijn kind na seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Als je kind in aanraking is gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, kun je flink schrikken als ouder. Misschien heeft een leeftijdsgenootje de grenzen van je kind overschreden. Of je kind is door een ouder kind of een volwassene geïntimideerd of zelfs misbruikt. Je wilt je kind dan helpen bij het verwerken van deze vervelende ervaring. En misschien ben je heel boos op de pleger en wil je dat die gestraft wordt. Hieronder enkele tips.

Steun je kind

Je kind kijkt tegen jou als ouder op. Als je kind iets is overkomen, kijkt het ook naar jou voor steun. Laat aan je kind merken dat je het serieus neemt en gelooft. En maak duidelijk aan je kind dat het geen schuld heeft.

Praat erover

Het kan goed zijn dat je kind niet over de situatie wil praten. Misschien is je kind bang dat jij van slag raakt of boos wordt, en wil je kind jou beschermen. Of je kind wil de pleger beschermen, omdat ze nog niet goed begrijpen dat de pleger fout zat.

Probeer open te blijven en geef ruimte en veiligheid om erover te praten zonder oordeel. Luister goed, vraag door en probeer rustig te blijven. Accepteer het ook als je niet of niet direct antwoord krijgt op jouw vragen. Laat je kind weten dat jij er voor hem of haar bent. Het kan zijn dat je kind de pleger wil beschermen en verdedigen. Forceer je kind niet in het overtuigen dat de pleger fout zat, maar geef het de tijd.

Lees hier meer over hoe je met je kind praat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Let op 'victim blaming'

Vaak krijgen slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag te horen dat zij zich anders hadden moeten gedragen om de gebeurtenis te voorkomen. Dat klopt niet, want alleen de pleger is schuldig: die had het gedrag nooit mogen vertonen. Dit zogeheten 'victim blaming' beschadigt het herstelproces van slachtoffers en maakt het nare gevoel voor hen vaak nog erger. Let dus op dat als je praat met je kind over de gebeurtenis je niet onbewust beschuldigende opmerkingen maakt naar je kind. Lees meer over victim blaming.

Zoek hulp

Kijk bijvoorbeeld in de eigen omgeving of er mensen zijn die jullie kunnen helpen. Bespreek het bijvoorbeeld met de leerkracht van je kind, met wijkteamprofessionals of met kinder- of jongerenwerkers in de buurt. Heeft het grensoverschrijdende gedrag bijvoorbeeld plaatsgevonden op school of bij een vereniging? Ga in gesprek en vraag daar dan ook naar het sociale veiligheidsprotocol.

Je kunt ook advies vragen aan de huisarts of erover praten met Centrum Seksueel Geweld. Wil je ook juridische en praktische steun voor jou en je kind? Dan kun je contact opnemen met de hulplijn Seksueel Misbruik die te bereiken is via 0900-9999-001.

Stappen richting de pleger

Als de pleger een ander kind is, is het goed om na te gaan in hoeverre het kind doelbewust grenzen heeft overschreden. Misschien kunnen jullie het samen oplossen. Ga bijvoorbeeld in gesprek met de leerkracht, met de ouders van het andere kind of met de vereniging als het daar heeft plaatsgevonden.

Als het seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een bepaalde organisatie heeft plaatsgevonden, benader dan de vertrouwenspersoon, vertrouwenscontactpersoon of een bestuurder van de organisatie. Wat is hun protocol op het gebied van dit gedrag?

Ten slotte kun je contact opnemen met de politie. Gebeurtenissen als grooming, seksueel misbruik, seksueel geweld, aanranding en verkrachting zijn strafbaar. Hier kun je aangifte van doen.

Alle pagina's over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Naar het overzicht

Marthe van Voorst van Beest