Wegwijzer kind en scheiding

Preventieve programma's

In Nederland worden diverse preventieve programma's aangeboden voor kinderen die met een scheiding geconfronteerd zijn. In die programma's wordt groepsgewijs stilgestaan bij de impact van een scheiding op het gezin en manieren om hiermee om te gaan. De serie bijeenkomsten voor kinderen is vaak gecombineerd met een aanbod voor de ouders. Je vindt hier de beschrijvingen en kenmerken van twaalf programma's. Het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, TNO en het Trimbos-instituut stelden dit overzicht op, samen met de aanbieders van de beschreven programma's, dankzij een financiering van ZonMw.

Preventieve programma's voor kinderen

Andere laagdrempelige ondersteuning

Behalve de beschreven programma's zijn er nog andere initiatieven waarbij kinderen uitdrukkelijk betrokken worden. De initiatieven lopen uiteen van kinderen een stem geven bij het opstellen van een ouderschapsplan tot een online platform waarin kinderen van gescheiden ouders elkaar steun bieden.

Laagdrempelige ondersteuning

Ondersteuning bij conflictscheidingen

Als ouders er bij een scheiding zelf of met lichte hulp en ondersteuning niet uitkomen en er voortdurend of oplopende conflicten zijn over bijvoorbeeld de omgangregeling en de opvoeding van de kinderen, dan is intensieve ondersteuning nodig.

Ondersteuning bij conflictscheidingen