Richtlijn Scheiding en problemen bij jeugdigen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming richt zich op kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. In de richtlijn worden de gevolgen, interventies en mogelijkheden voor samenwerking behandeld. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn