Generieke module Psychotherapie

Voor patiënten en hun naasten bestaan er veel onduidelijkheden over psychotherapie. Deze module biedt hen inzicht in de inhoud en organisatie van psychotherapeutische zorg, waardoor zij beter in staat zijn keuzes te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast vormt de module een kwaliteitskader dat beroepsbeoefenaren, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van psychotherapie. De module richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Diverse partijen
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn