Outcome-indicatoren in de jeugdhulp

Inventarisatie van het gebruik door jeugdhulpaanbieders en gemeenten

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van de jeugd in een gemeente of regio. Ze willen dan ook steeds meer samen bespreken of kinderen snel bij de goede hulp terecht komen en wat die hulp oplevert. Om dat gesprek te voeden, gebruiken ze outcome-indicatoren. Een outcome-indicator is een meetlat om de kwaliteit van zorg- of dienstverlening zichtbaar te maken op een bepaald aspect, bijvoorbeeld cliënttevredenheid.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een korte inventarisatie laten uitvoeren van het gebruik van outcome-indicatoren door gemeenten en jeugdhulpaanbieders. In deze rapportage leest u hoe het ruim een jaar na de invoering van de basisset outcome-indicatoren gesteld was met de implementatie en benutting van de indicatoren.

omslag Outcome-indicatoren in de jeugdhulp
Titel: 
Outcome-indicatoren in de jeugdhulp. Inventarisatie van het gebruik door jeugdhulpaanbieders en gemeenten
Auteur: 
Aggelen, M. van, A. Donker en T. van Yperen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
32 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie