Ondersteuning op weg naar volwassenheid

Werkzame elementen uit de internationale wetenschappelijke literatuur

In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht wat werkt in de ondersteuning van jongeren op weg naar volwassenheid. Hierbij wordt specifiek gekeken naar jongeren die de jeugdhulp verlaten. 

Het doel van deze studie is de beschikbare praktijk- en ervaringskennis over wat belangrijk is in de ondersteuning van jongeren in de overgang naar volwassenheid te verrijken met kennis uit internationaal wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van deze verkenning kunnen worden gebruikt voor het doorontwikkelen van beleid en praktijk van toekomstgericht werken met jongeren in overgang naar volwassenheid.

Omslag Ondersteuning op weg naar volwassenheid
Titel: 
Ondersteuning op weg naar volwassenheid. Werkzame elementen uit de internationale wetenschappelijke literatuur
Auteur: 
Tuenter T., E. Donkers, I. Batyreva, S. Redan en E. Kisjes
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
40 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie