Speedsparren

Speedsparren is een energieke manier om te reflecteren waarbij iedereen tegelijk in actie is. Speedsparren is voor de deelnemers een manier om in korte tijd een stap verder te komen met een vraag die hen bezighoudt omdat zij daarvan op verschillende personen feedback op krijgen. Ook is de oefening erg geschikt om in korte tijd tot de kern te komen.

Aantal deelnemers: minimaal zes, een even aantal is vereist; bij een oneven aantal kan de begeleider van de oefening zelf meedoen

Duur van de oefening: minimaal zes minuten

Instructie

Voor het uitvoeren van deze oefening is een begeleider nodig die onderstaande instructies uitvoert.

Zet allereerst twee rijen van stoelen tegen over elkaar, gelijk aan het aantal deelnemers.

Leg de oefening uit

Vraag de ene helft van de rij om straks tijdens de eerste ronde aan degene die tegenover hem of haar zit in het kort een situatie voor te leggen waar hij of zij trots op is, blij van werd of goed vond gaan. Geef aan dat er per ronde slechts twee minuten de tijd is, dus dat het echt belangrijk is dat zij het kort vertellen.

Geef de andere helft van de deelnemers ieder een kaartje met daarop onderstaande succesvragen en vraag hen om na de situatieschets door de persoon tegenover hem of haar, om helder te maken wat er gebeurde en wat maakte dat het goed ging. Zeg dat ze de vragen op het kaartje mogen gebruiken, maar uiteraard ook zelf vragen mogen bedenken. Geef aan dat het belangrijkste is, dat ze door blijven vragen.

De succesvragen:

 • Wat deed ik precies waardoor het een succes werd? En wat nog meer?
 • Hoe heb ik dat voor elkaar gekregen?
 • Wat is er nog meer positief aan wat er gebeurde?
 • Wat zagen anderen (collega, ouder, kind of iemand anders) mij doen waardoor het werkte en wat vonden zij daarvan?
 • Hoe, waar en wanneer zou ik dit succes opnieuw kunnen bereiken?
 • In welke casus of op welk moment zou ik dit nog meer zo kunnen doen?

Geef na bovenstaande uitleg aan dat de deelnemers straks twee minuten de tijd hebben voor de eerste ronde. Vertel dat daarna de vragenkaartjes-rij een plekje opschuift en dat vervolgens de eerste ronde herhaald wordt. De inbrengers van de situatie vertellen dus nogmaals hun verhaal, deze keer met de nieuwe inzichten die ze de vorige ronde hebben verkregen. De vragenstellers stellen weer (dezelfde) vragen.

Start de oefening

 • Start met de eerste ronde.
 • Leg na twee minuten de oefening stil en vraag de vragenstellers een plekje op te schuiven.
 • Herhaal de eerste ronde.
 • Leg na twee minuten stil en vraag de vragenstellers een plekje op te schuiven.
 • Herhaal de eerste ronde

Dit gaat door tot het aantal gewenste rondes is bereikt, maar minimaal drie rondes. 

Bevindingen opschrijven

Na de laatste ronde vraag je de inbrengers om de belangrijkste inzichten en gedachten die zij hebben verkregen op te schrijven. Belangrijk hierbij is dat dit in totale rust, zonder te praten gebeurd.

Herhaal

Je kunt hierna mogelijk de rollen van inbrenger en vragensteller ruilen en de oefening herhalen.

Evalueer

Evalueer na de oefening met elkaar wat de ervaringen zijn van het speedsparren.

Tips

 • De oefening duurt twee minuten per ronde, het is ook mogelijk om dit uit te breiden naar bijvoorbeeld tien minuten per ronde om zo dieper op een onderwerp in te gaan.
 • Tijdens deze oefening is er gebruik gemaakt van succesvragen en gereflecteerd op een situatie die goed ging. Uiteraard kan er ook op andere situaties gereflecteerd worden en andere vragen gebruikt worden. Belangrijk is wel om de vragenstellers voorbeeldvragen te geven.
 • Speedsparren is erg geschikt om te gebruiken voorafgaand aan een intervisie of casuïstiekbespreking omdat je in korte tijd tot de kern van een vraag kan komen. 
 • In plaats van zittend, zou je ook staand kunnen speedsparren.
Geen foto van de persoon aanwezig

Martine Broere

senior medewerker inhoud