Zelf aan de slag met verdiepende vragen

Je kunt zelf reflecteren op een situatie door jezelf vragen te stellen die aansluiten bij het zogenaamde ui-model van Korthagen.

Aantal deelnemers: 1

Duur van de oefening: minimaal 15 minuten

Instructie

Neem 15 minuten de tijd om jezelf een aantal verdiepende vragen te stellen. Kies uit de lijst hieronder en neem er dan steeds twee per laag uit het ui-model van Korthagen zoals beschreven bij Wat is reflecteren?

Vragen

Omgeving

 • Door welke omstandigheden word ik geprikkeld?
 • Waar moet de omgeving aan voldoen, wil ik mij op mijn gemak voelen?
 • Waar reageer ik op, wanneer en met wie?
 • Wat kan mij boos maken?
 • Waar raak ik gespannen van?
 • Wat roept deze situatie bij mij op en waardoor wordt dit veroorzaakt?

Gedrag

 • Wat doe ik?
 • Welke acties heb ik ondernomen?
 • Wanneer werk ik methodisch en wanneer vanuit mijn intuïtie?
 • Wanneer werk ik routinematig?
 • Op welke manier geef ik samenwerking vorm?
 • Hoe is mijn gedrag te omschrijven?

Vaardigheden

 • Wat kan ik?
 • Hoe pak ik het aan?
 • Welke van mijn sterke kanten komen naar voren?
 • Welke vaardigheden heb ik ingezet?
 • Welke methoden hanteer ik?
 • Welke kennis heb ik ingezet?
 • Welke gedachten roept deze situatie bij mij op?

Overtuigingen

 • Waarom doe ik het?
 • Wat vind ik belangrijk (in deze situatie)?
 • Waar geloof ik in?
 • Welke normen hanteer ik?
 • Wat zijn mijn verwachtingen?
 • Welke stokpaardjes hanteer ik?
 • Hoe geef ik vorm aan de visie van de organisatie waar ik werk?
 • Hoe zie ik mijn eigen rol(len) in deze casus?
 • Welke belangen onderscheid ik?
 • Welke emoties spelen voor mij een rol?
 • Welke verantwoordelijkheden ervaar ik?
 • Welke (conflicterende) waarden staan voor mij centraal?
 • Welke overtuigingen heb ik?

Identiteit

 • Wie ben ik?
 • Wat is mijn levensdoel?
 • Hoe zie ik mijn professionele rol?
 • Hoe zou ik mijzelf als hulpverlener omschrijven?
 • Welke rol neem ik aan?
 • Op welke momenten in deze situatie ben ik mijzelf?
 • Welke persoonlijke eigenschappen komen naar voren?
 • Hoe wordt duidelijk wie ik ben?

Betrokkenheid

 • Wat zijn mijn diepste waarden?
 • Van waaruit handel ik?
 • Wat is mijn ideaal of mijn missie?
 • Wat is mijn roeping?
 • Wat zijn voor mij de hoogste waarden in het leven?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Wat motiveert mij?
 • Hoe haal ik zingeving uit mijn werk?
Geen foto van de persoon aanwezig

Martine Broere

senior medewerker inhoud