Een schokkende gebeurtenis op het werk

Er is iets ergs gebeurd met een jongere of collega op het werk. Dit is van invloed op jou en je collega's. De gevoelens die dit oproept, verschillen per persoon. Neem je gevoelens serieus, deel ze met anderen en zorg goed voor jezelf en elkaar. 

Achtbaan van gevoelens

De emoties, spanningen en herinneringen die een ingrijpende gebeurtenis met zich meebrengt, kosten veel energie. Neem je gevoelens serieus en praat erover. Zoek mensen op die dicht bij je staan en waar jij je vertrouwt bij voelt, thuis of op het werk.

Het kan ook zijn dat je het juist fijn vindt om met iemand te praten die iets meer op afstand staat. Denk aan slachtofferhulp, een vertrouwenspersoon binnen de organisatie of een geestelijk begeleider.

Zorg goed voor jezelf

Als je er wilt zijn voor jouw collega's en de kinderen, jongeren en ouders met wie je werkt, dan is het belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt.

Is er veel berichtgeving over de schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld in de media of in groepsapps met collega's? Zet jezelf op een nieuwsrantsoen of volg het nieuws van jouw eigen organisatie en de bronnen die jij vertrouwt. Lees meer over hoe jij jezelf gezond kunt houden op de pagina Goed voor jezelf zorgen.

Zorgen voor elkaar als collega's

Een heftige gebeurtenis op het werk is vaak van invloed op het team of de organisatie. Zeker wanneer de gebeurtenis in jouw nabije werkomgeving gebeurt is. Maar ook wanneer het iets verder weg van jou en je collega's heeft plaatsgevonden, kan het veel losmaken. Misschien heeft je organisatie daar iets voor ingericht zoals een bedrijfsopvangteam of nazorgteam. Geef het aan bij je leidinggevende als je hier behoefte aan hebt.

Wees eerlijk over hoe jij je voelt en wat je nodig hebt om het werk op te kunnen pakken. Het kan zijn dat jij of het team een zwaardere bezetting nodig vindt, of dat je graag diensten draait met een vertrouwde collega. Bespreek dit met je leidinggevende. Toon begrip naar elkaar als een collega het werk tijdelijk niet op kan pakken vanwege de impact. 

Als je met elkaar je gevoelens wilt delen naar aanleiding van een ingrijpende gebeurtenis, let dan op de volgende dingen:

 • Creëer voldoende tijd en ruimte voor het gesprek.
 • Zorg dat er bij dit soort gesprekken zoveel mogelijk teamleden aanwezig zijn, inclusief de leidinggevende.
 • Zorg waar mogelijk voor een goede gespreksleider met een neutrale houding.
 • Kies voor een vorm waarbij iedereen aan het woord komt.
 • Laat mensen vertellen en uitpraten en ga niet op zoek naar oplossingen.
 • Maak afspraken wie collega's wanneer kunnen bereiken als daar behoefte aan is.

Zorgen voor de kinderen, jongeren en ouders

Probeer met het gezin de rust zoveel mogelijk te bewaren. Stel je als professional de volgende vragen:

 • Zijn er door de gebeurtenis zorgen over de veiligheid of het welbevinden van de kinderen of jongeren? Welke vragen leven er in het gezin? Bespreek met het team welke (na)zorg nodig is.
 • Spreek een communicatielijn af. 
  • Kun jij het aan om het gesprek met kinderen en jongeren zelf te voeren of kan een ander dit beter doen? Wat heb je hiervoor nodig?
  • Ga zelf niet in op vragen van buitenaf zoals de media of de buurt, verwijs hen door volgens de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Werkgevers en leidinggevenden

Wat voor jeugdprofessionals geldt, geldt ook voor hun werkgevers en leidinggevenden. Neem je gevoelens serieus, deel ze met anderen en zorg goed voor jezelf. Dat is een voorwaarde om inzetbaar en ondersteunend te zijn. Geef het juiste voorbeeld. Als jij laat zien dat je gevoelens bespreekt en voor jezelf zorgt, dan weten jouw medewerkers dat het kan en mag.

Zorg voor correcte en duidelijke informatie. Geef ook aan wanneer iets niet bekend of mogelijk is. Het aanbieden van informatie vanuit de organisatie voorkomt geruchtenstromen, onnodige onzekerheid en angst. Deel vervelende boodschappen direct, dat geeft duidelijkheid.

Als werkgever heb je een belangrijke proactieve en faciliterende rol. Daarom is het belangrijk om vanuit de organisatie stappen te zetten voor het verwerken van de gebeurtenis.

 • Organiseer bijeenkomsten met teams of de hele organisatie voor samenkomst en uitwisseling. 
 • Overweeg of het nodig is om tijdelijk met een zwaardere bezetting te draaien totdat iedereen zich weer veilig voelt.

Suggesties of voorbeelden?

Werk je in het jeugdveld? In de online community Platform Vakmanschap ontvangen we graag suggesties en goede voorbeelden. Door kennis en informatie te delen, leren we samen wat werkt in moeilijke situaties en kunnen we dat beschikbaar maken voor anderen.

foto Martine Broere

Martine Broere

senior medewerker inhoud