Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Halt straf schoolverzuim

Sinds 2010 is schoolverzuim een zogenaamd 'Halt-waardig' feit. Dat houdt in dat bij ernstig schoolverzuim een alternatieve sanctie opgelegd kan worden. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Jongeren komen pas bij Halt nadat de school en de leerplichtambtenaar verschillende maatregelen hebben genomen die geen resultaat hebben opgeleverd en de leerplichtambtenaar besluit een proces-verbaal uit te schrijven.

In 2011 is een Halt-afdoening bij verzuim en spijbelen ontwikkeld door PLATO (een centrum voor onderwijs-ontwikkeling, advisering en onderzoek verbonden aan de Universiteit Leiden). De afdoening maakt gebruik van een digitale leeropdracht, die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.
Voor verwijzing naar Halt geldt een onder- en een bovengrens. De jongere heeft minimaal meerdere dagdelen verzuimd of is meer dan negen keer te laat gekomen. De ondergrens laat ruimte voor maatwerk. Leerplichtambtenaren, scholen en Halt kunnen hierover binnen hun werkgebied afspraken maken. De bovengrens is een week onafgebroken verzuim of maximaal tien dagen verzuim per half schooljaar.

Bron

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies