• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Middelenmisbruik en verslaving

Cijfers over drugsgebruik

Kerncijfers

Bijna een kwart (22,4 procent) van de 16-jarigen heeft ooit cannabis gebruikt. Onder jongens gaat het om 27 procent en onder meisjes 18 procent. Cannabis is van de illegale genotmiddelen (drugs) de meest populaire. Bij de 12 en 13 jarige is het aandeel dat wel eens cannabis heeft gebruikt laag. Het gaat om respectievelijk 0,6 procent en 2,2 procent van de betreffende leeftijd dat ooit cannabis heeft gebruikt. Maar bij het ouder worden neemt dat snel toe.  In e afgelopen maand zegt vijf procent van de 12-16 jarige scholieren in het voortgezet onderwijs hasj of wiet te hebben gebruikt. ook hier is sprake van een stijging met de leeftijd. Onder de 12 jarigen gaat het om slechts 0,1 procent. Onder de 16 jarigen gaat het om ruim 8 procent dat in de afgelopen maand cannabis heeft gebruikt. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Peilstationonderzoek scholieren 2015 (van Dorsselaer e..a, 2016).

Laatst bewerkt: 27 december 2016


Gebruikte publicaties

  • Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, van Laar, M. & Monshouwen, K. (2016). Jeugd en Riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek scholieren 2015. Utrecht: Trimbos Instituut.  
  • Looze, M. de, Dorsselaer, S. de, Roos, S. de, Verdurmen, J., Stevens, G., Gommans, R., Bon-Martens, M. van, Bogt, T. ter, & Vollebergh, W. (2014). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. HBSC 2013. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht/Trimbos-instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau.

Harddruggebruik onder scholieren (2015)

Bijna 3 procent van de 12-16 scholieren op het voortgezet onderwijs heeft wel eens harddrugs gebruikt. Het gaat dan om gebruik van XTC, amfetamine, cocaïne, heroïne, crack, LSD of GHB. Met 1,9 procent is XTC de harddrug die het vaakst ooit is gebruikt door 12-16 jarigen. Met heroïne, crack, GHB en LSD wordt met circa 0,4 procent van de scholieren weinig geëxperimenteerd. Een relatief hoog percentage (8 procent) scholieren heeft ooit lachgas gebruikt.  De meesten lijken wat later in de tienertijd te beginnen met het gebruik van harddrugs. Onder 17-18 jarigen heeft bijna 9 procent ooit harddrugs gebruikt. Tussen jongens en meisjes zijn de verschillen niet significant. Wel zijn er verschillen tussen schoolniveaus. Leerlingen van het VMBO-b (5,2 procent)hebben de meeste ervaring met het gebruik van harddrugs. Leerlingen van het VWO (1,3 procent) het minste (Peilstationonderzoek scholieren 2015).

Laatst bewerkt: 27 december 2016


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, M., van Laar, M. & Monshouwer, K. (2016). Jeugd en Riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos Instituut.

Trend in gebruik van cannabis (1996-2015)

De prevalentie van cannabisgebruik onder de 12-16 jarigen is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Tussen 1996 en 2015 is het percentage scholieren dat ooit cannabis heeft gebruikt gehalveerd. In 1996 ging het om bijna 20 procent van de leerlingen. In 2015 is dit percentage gedaald naar bijna 10 procent (Peilstationonderzoek scholieren, 2015). 

Laatst bewerkt: 27 december 2016


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, M., van Laar, M. & Monshouwer, K. (2016). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek scholieren 2015. Utrecht: Trimbos instituut.
Vragen?

Ria Schouten - de Vos is contactpersoon.

Foto Ria  Schouten - de Vos

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.