Middelenmisbruik en verslaving

Cijfers over drugsgebruik

Cannabisgebruik onder jongeren

In 2019 zegt ruim 10 procent van de middelbare scholieren van 12 tot en met 16 jaar ooit cannabis te hebben gebruikt. Ten opzichte van 2017 is het percentage jongeren die ooit hebben gebruikt iets gestegen (9,2 procent in 2017). De stijging is echter niet significant. Cannabisgebruik stijgt met de leeftijd. Het grootste aandeel ooit-gebruikers bestaat uit 16-jarigen: bijna 26 procent heeft ooit cannabis gebruikt. In 2017 ging het om 23,5 procent. Ook deze stijging is niet signifcant.

Het gebruik in de afgelopen maand is lager. In de afgelopen maand zegt ruim 5 procent van de 12- tot en met 16-jarige scholieren in het voortgezet onderwijs cannabis te hebben gebruikt. Ook hier is er een stijging met de leeftijd. Onder de 12-jarigen gaat het om slechts 0,5 procent. Onder de 16-jarigen heeft ruim 11 procent in de afgelopen maand cannabis gebruikt.

Cannabisgebruik komt meer voor bij jongens dan bij meisjes. Zo zegt bijna 13 procent van de 12- tot en met 16-jarige jongens ooit cannabis gebruikt te hebben. Onder de meisjes gaat het om ruim 8 procent. Het verschil is significant.

In de afgelopen twintig jaar is het cannabisgebruik onder scholieren sterk afgenomen. In 1999 zei bijna 17 procent van de 12- tot en met 16-jarigen ooit gebruikt te hebben. In 2019 gaat het om circa 10 procent. De afgelopen drie jaar lijkt de daling te zijn gestabiliseerd rond de 10 procent. 

Naast cannabis is lachgas een relatief populair middel onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. 10 procent van de 12- tot en met 16-jarigen zegt ooit lachgas te hebben gebruikt. In de afgelopen maand gaat het om 2,5 procent. Ook het gebruik van lachgas neemt toe met de leeftijd. Onder de 12-jarigen zegt 6 procent ooit lachgas te hebben gebruikt. Dit stijgt tot bijna 17 procent onder de 16-jarigen. Ook hier zeggen meer jongens dan meisjes dit middel te hebben gebruikt. Het verschil is echter niet significant. Ten opzichte van 2017 is er geen significante verandering in het aandeel kinderen en jongeren dat lachgas gebruikt.

De gegevens zijn afkomstig uit het Peilstationonderzoek en het HBSC-onderzoek onder scholieren (Rombouts e.a., 2020; Stevens e.a. 2018). 

Laatst bewerkt: 2 juli 2020


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Scayk, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. & Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Stevens, G., van Dorsselaer, S., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E. ter Bogt, T., van den Eijnden, R., Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W. & de Looze, M. (2018). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht/Trimbos instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau.  
Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies