Kindermishandeling

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen of handelingen die een volwassene een kind opdringt. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen van de volwassene tot betasting en verkrachting.

De handelingen zijn tegen de zin van het kind en het kind kan zich niet verweren tegen de handelingen door het lichamelijke of relationele overwicht van de volwassene, zeker als de volwassene een bekende is. Hier kunnen emotionele druk, dwang en geweld in mee spelen.

Bij seksueel misbruik is de pleger, anders dan bij andere vormen van kindermishandeling, vaak iemand van buiten het gezin. Volgens onderzoek onder scholieren geldt dat voor twee derde van de gevallen.

Seksueel misbruik binnen het gezin wordt ook wel incest genoemd. Seksueel misbruik binnen het gezin komt vaker voor wanneer het kind jonger is. Wanneer een kind rond de 9 jaar is, neemt de kans op misbruik buiten het gezin toe. Misbruik komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle etnische groepen. Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer worden van seksueel misbruik.

Gevolgen

Seksueel misbruik heeft op de korte en lange termijn gevolgen voor kinderen. Hoewel de mate waarin de ontwikkeling onder druk komt te staan kan verschillen, hebben veel slachtoffers lang last van het misbruik dat ze meegemaakt hebben. Ze kunnen worstelen met wantrouwen en loyaliteitsconflicten. Doordat misbruik meestal gepleegd wordt door iemand die het kind vertrouwt en waar het zich veilig bij zou horen te voelen, wordt het gevoel van veiligheid en vermogen om anderen te vertrouwen ondergraven. Daarnaast komt een kind in een loyaliteitsconflict als het, ondanks het misbruik, ook van de pleger houdt. Kinderen ontwikkelen sterke schaamte- en schuldgevoelens over het misbruik vanwege hun eigen vermeende rol daarin.

Als ze volwassen zijn, hebben mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt vaak moeite met grenzen stellen. Ook kunnen zij een afkeer van zichzelf hebben, wat zich kan uiten in depressies, verslaving en eetproblemen. Bij langdurig seksueel misbruik kan een kind ook een dissociatieve identiteitsstoornis ontwikkelen. Psychische klachten, zoals angst, depressie, paniekaanvallen en slaapproblemen, komen veel voor bij volwassenen die als kind zijn misbruikt. Zij kunnen ook gezondheidsklachten hebben waarvoor geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Seksuele en relationele problemen zijn eveneens een veelvoorkomend gevolg van seksueel misbruik. 

Iedere zorgprofessional komt in zijn of haar dagelijkse werk wel in aanraking met volwassenen die als gevolg van seksueel misbruik in hun kindertijd hulp zoeken. Het Centrum Seksueel Geweld publiceerde een aantal vlogs met antwoorden op veelgestelde vragen van professionals.

Slachtoffers loverboys

Zowel meisjes als jongens kunnen in handen vallen van een loverboy. Zij worden emotioneel afhankelijk en uitgebuit voor prostitutie of andere illegale activiteiten. Deze vorm van mensenhandel heeft grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling van slachtoffers. Lees meer in dossier Slachtoffers loverboys.

Kinderpornografie

Kinderporno is strafbaar. Dat geldt voor beeldmateriaal van echte kinderen, maar ook virtueel materiaal is strafbaar. Deze virtuele kinderpornografie bestaat bijvoorbeeld uit animaties. Kinderporno en ander misbruik van kinderen op internet kan gemeld worden bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Meer informatie over de aanpak van kinderporno kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.

Meer informatie

Lees meer:

Bronnen

  • Alink, L., R. van IJzendoorn., M. Bakermans-Kranenburg., F. Pannebakker., T. Vogels., en S. Euser (2011), ‘De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010)’. Leiden, Universiteit Leiden/TNO. 
  • Lamers-Winkelman, F., N.W. Slot, B. Bijl., en Vijlbrief (2007), ‘Scholieren over mishandeling. Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs’. Amsterdam/Duivendrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, PIresearch.
  • Slotboom, A., E. Rodermond., M. D. S. Wijkman., en J. Hendriks (2012), ‘Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties’. Amsterdam, VU.
    Stoltenborgh, M., M.H. van Ijzendoorn, E. M. Euser., en M. J.  Bakermans-Kranenburg (2011), ‘A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis on prevalence around the world, in: ‘Child Maltreatment’, jaargang 16, nummer 2, p. 79-101.
Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies