• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen of handelingen die een volwassene een kind opdringt. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen van de volwassene tot betasting en verkrachting.

De handelingen zijn tegen de zin van het kind en het kind kan zich niet verweren tegen de handelingen door het lichamelijke of relationele overwicht van de volwassene, zeker als de volwassene een bekende is. Hier kunnen emotionele druk, dwang en geweld in mee spelen.

Seksueel misbruik onderscheidt zich van de andere vormen van kindermishandeling doordat een aanzienlijk deel van de gevallen van seksueel misbruik wordt gepleegd buiten het gezin, door personen die met kinderen werken. Dit geldt voor ongeveer driekwart van de gevallen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld fysiek en psychisch geweld, dat in negentig procent van de gevallen wordt gepleegd binnen het gezin. 

Seksueel misbruik binnen het gezin wordt ook wel incest genoemd. Seksueel misbruik binnen het gezin komt vaker voor wanneer het kind jonger is. Wanneer een kind rond de 9 jaar is, neemt de kans op misbruik buiten het gezin toe. Misbruik komt voor in alle lage van de bevolking en in alle etnische groepen. Zowel meisjes als jongens kunnen slachtoffer worden van seksueel misbruik.

Lees meer op huiselijkgeweld.nl in dossier Seksueel kindermisbruik.

Slachtoffers loverboys

Zowel meisjes als jongens kunnen in handen vallen van een loverboy. Zij worden emotioneel afhankelijk en uitgebuit voor prostitutie of andere illegale activiteiten. Deze vorm van mensenhandel heeft grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling van slachtoffers. Lees meer in dossier Slachtoffers loverboys.

Kinderpornografie

Kinderporno is strafbaar. Dat geldt voor beeldmateriaal van echte kinderen, maar ook virtueel materiaal is strafbaar. Deze virtuele kinderpornografie bestaat bijvoorbeeld uit animaties. Kinderporno en ander misbruik van kinderen op internet kan gemeld worden bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Meer informatie over de aanpak van kinderporno kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.

Bronnen

  • Alink, L., R. van IJzendoorn., M. Bakermans-Kranenburg., F. Pannebakker., T. Vogels., en S. Euser (2011), ‘De tweede nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010)’. Leiden, Universiteit Leiden/TNO. 
  • Lamers- Winkelman, F., N.W. Slot, B. Bijl., en Vijlbrief (2007), ‘Scholieren over mishandeling. Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs’. Amsterdam/Duivendrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, PIresearch.
  • Slotboom, A., E. Rodermond., M. D. S. Wijkman., en J. Hendriks (2012), ‘Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties’. Amsterdam, VU.
    Stoltenborgh, M., M.H. van Ijzendoorn, E. M. Euser., en M. J.  Bakermans-Kranenburg (2011), ‘A global perspective on child sexual abuse: meta-analysis on prevalence around the world, in: ‘Child Maltreatment’, jaargang 16, nummer 2, p. 79-101.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies