Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samenwerking tussen huisarts en wijkteam

Jeugdprofessionals bij de huisarts: praktijkkennis in beeld

Voor veel gezinnen is de huisarts het eerste aanspreekpunt bij psychosociale problemen of bij vragen over de opvoeding. Wijkteams zien ook veel kinderen, jongeren en gezinnen met vragen over of moeilijkheden in opvoeden en opgroeien. Huisartsen en wijkteams kunnen beiden verwijzen naar specialistische jeugdhulp en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen of moeilijkheden.

Door een goede samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben en kan specialistische jeugdhulp tijdig ingezet worden. Tegelijkertijd voorkomt een goede samenwerking dat kinderen en jongeren onnodig worden doorverwezen naar de specialistische hulp, zodat deze hulp beschikbaar blijft voor kinderen en jongeren die het echt nodig hebben.

Er zijn verschillende manieren om de samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts te verbeteren en om dicht bij huis passende hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders. Veel gemeenten zetten een jeugdprofessional in die in de huisartsenpraktijk aanwezig is. Deze publicatie gaat over deze samenwerkingsvorm.

Interviews en praktijkvoorbeelden

Bij het thema Wijkteams op deze site vindt u interviews met professionals die ervaring hebben met deze werkwijze en praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen huisarts en wijkteam.


Titel:
Samenwerking tussen huisarts en wijkteam. Jeugdprofessionals bij de huisarts: praktijkkennis in beeld
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
20 pagina's
Samenwerking tussen huisarts en wijkteam

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies