Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Samen leren in complexe situaties

Ervaringsverhalen - een tussenrapportage

Hulpverlening bij kinderen en gezinnen met complexe problematiek draagt niet altijd bij aan het gewenste resultaat, namelijk dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. De levensverhalen van  jongeren en hun ouders en ervaringsverhalen van professionals kunnen verhelderen waarom dat zo is.

In deze publicatie leest u het levensverhaal van Denise en haar moeder. Het verhaal gaat in op hun leerervaringen en die van de betrokken professionals. U leest ook over de leerervaringen van Maria Lubbersen, directeur van Jeugd en Gezinsteam Lelystad, en haar collega's. Zij nam met het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief voor  leerbijeenkomsten in Lelystad over samenwerking bij complexe casuïstiek.


Titel:
Samen leren in complexe situaties. Ervaringsverhalen - een tussenrapportage
Auteur:
Snijder, M.
Jaar:
Type:
Verslag
Omvang:
22 pagina's
Samen leren in complexe situaties

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies