Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Handreiking duurzame jongerenparticipatie

Op weg naar een structurele dialoog tussen besluitvormers en jongeren

Deze handreiking helpt gemeenten om snel en goed met duurzame jongerenparticipatie aan de slag te gaan. Het Nederlands Jeugdinstituut, Number Five Foundation, de Nationale Jeugdraad, de Vereniging Nederlands Gemeenten en de rijksoverheid willen met deze handreiking gemeenten inspireren en motiveren om structureel aan de slag te gaan met jongereninspraak. Het doel is schijnparticipatie voorkomen door zorgvuldige afwegingen vooraf en een open houding. Het gaat erom blijvend verrast te willen worden en te willen blijven leren.

Deze handreiking is gebaseerd op de kennis en geleerde lessen van een ongekend diverse groep kinderen, jongeren, jongerenorganisaties, besluitvormers, kennisinstituten, wetenschap en maatschappelijke organisaties in heel Nederland. Alle stemgeluiden zitten erin, zowel die van jongeren als die van volwassenen. Gemeenten kunnen deze uitgebreide kennis over jongereninspraak omzetten in actie.


Titel:
Handreiking duurzame jongerenparticipatie. Op weg naar een structurele dialoog tussen besluitvormers en jongeren
Auteur:
Nederlands Jeugdinstituut, Number Five Foundation en de Nationale Jeugdraad
Jaar:
Type:
Handleiding
Omvang:
18 pagina's
Handreiking duurzame jongerenparticipatie

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies