Wijkteams

Formele organisatievormen wijkteams

De gemeente kan een wijkteam op verschillende manieren organiseren. De keuze voor een bepaalde vorm hangt samen met demografische factoren, met het bestaande aanbod aan hulp en met politieke en budgettaire overwegingen.

Netwerkorganisatie: professionals in dienst bij moederorganisatie

Sommige gemeenten kiezen ervoor om het wijkteam als een netwerk te organiseren. De medewerkers van het team blijven formeel in dienst van hun moederorganisatie, maar zijn voor hun dagelijks werk deel van het team. Zaken als functioneringsgesprekken, intervisie, deskundigheidsbevordering en verlof regelen ze met hun formele werkgever. Werkafspraken maken ze in het team. Dat team wordt doorgaans geleid door een coördinator die soms in dienst is van de gemeente en soms van buiten wordt ingehuurd of afkomstig is van een van de deelnemende organisaties.

Professionals in dienst bij de gemeente

Sommige gemeenten kiezen ervoor om de professionals van het wijkteam in dienst te nemen. Voordeel hiervan is dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Er spelen voor professionals geen loyaliteitskwesties ten opzichte van moederorganisaties. Aandachtspunt is wel het behouden van deskundigheid en expertise, onder andere op het gebied van jeugd.

Wijkteam gepositioneerd buiten de gemeente

Sommige gemeenten kiezen ervoor om het team extern te beleggen. Bijvoorbeeld door het wijkteam een eigen status te geven door een stichting op te richten. In dat geval opereert het team zelfstandig en zijn medewerkers in dienst van die stichting. Of de gemeenten geeft een hoofdaanbieder de opdracht om een sociaal team op te starten en hierbij andere aanbieder bij te betrekken. Er zijn ook gemeenten die wijkteams oprichten uit naam van een bestaande organisatie, zoals een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In de praktijk kiezen vooral gemeenten die alleen regie willen voeren en zich niet teveel willen richten op de uitvoering voor deze vorm.

Tussenvormen

Er zijn ook mengvormen mogelijk. Het wijkteam wordt bijvoorbeeld ondergebracht in een stichting met een beperkt aantal medewerkers in dienst, en wordt op detacheringsbasis aangevuld met beroepskrachten uit andere organisaties. Deze vorm combineert de flexibiliteit van een netwerkorganisatie met de robuustheid en zelfstandige status van een aparte rechtspersoon.

Meer lezen

Organisatievormen en positionering van (wijk)teams

Vragen?

Nikki Udo is contactpersoon.

Foto Nikki  Udo

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies