Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Innovatiecentrum Heerlen: Reflectief practicum

Innovatiecentrum Heerlen heeft het Reflectief practicum opgezet om de samenwerking en de doorgaande lijn tussen peuteropvang (vve-locaties) en de basisschool te verbeteren. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van de betrokken kinderen.

Het Reflectief practicum maakt deel uit van het kwaliteitssysteem voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). Een belangrijk onderdeel is dat pedagogisch medewerkers (pm’ers) en leerkrachten van de basisschool in koppels een interne audit houden. Daarbij observeren zij elkaar op de groep.

Op basis van hun observaties stellen zij verbeterpunten op die het hele team vervolgens oppakt en borgt. In totaal doen er 20 koppels van de peuteropvang en basisschool mee aan de innovatie. Op de peuteropvanglocaties werken ongeveer 80 pm'ers.

Optimaliseren relatie pm'ers en leerkrachten

Auditoren werkzaam bij Peuteropvang Heerlen (POVH) begeleiden de audits. Het Reflectief practicum moet niet alleen tot inhoudelijke aanscherping van de doorgaande lijn leiden. Het moet ook de relatie tussen pm'ers en leerkrachten en hun perceptie van elkaar verbeteren.

Het onderzoek

De onderzoekers meten de veranderingen in de onderlinge waarneming en waardering van pm'ers en leerkrachten die optreden als gevolg van het Reflectief practicum. Daarnaast wil het onderzoek de ontwikkelingen in de samenwerking en de doorgaande lijn in kaart brengen. Dit door middel van de verbeterpunten die de koppels opstellen en de manieren waarop ze de verbeteringen willen realiseren.

De onderzoekers analyseren inhoudelijk de auditverslagen en andere formulieren die gebruikt worden bij het Reflectief practicum. Daarnaast gebruiken ze interviews met de pm'ers en leerkrachten. Ook meten ze de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen door middel van vragenlijsten en observaties in de groep (CLASS). In het onderzoek ligt sterk de nadruk op het monitoren en bewaken van de individuele trajecten van de verschillende koppels.

Daarnaast kan men een groep 'vroege starters' vergelijken met een groep 'late starters'. De groep koppels met een vroege start heeft aan het einde van het traject vaker een interne audit gedaan dan de koppels met een latere start. Het meten van het effect van het Reflectief practicum is tevens mogelijk door het te vergelijken met andere innovatiecentra zoals in Leiden. Hier maakt men gebruik van dezelfde vragenlijsten, maar verwacht men niet dezelfde specifieke effecten.

De audits worden in het onderzoek gevolgd tot en met maart en april 2020.

Betrokken organisaties

Het innovatiecentrum Heerlen is een samenwerking van de gemeente Heerlen, de vve-locaties van Peuteropvang Heerlen (POVH) en de basisscholen van de stichtingen Movare en Innovo in Heerlen.

Contactpersonen

Innovatiecentrum Heerlen: Godelieve Lancee, bestuurder Peuteropvang Heerlen, e-mail: g.lancee@povh.nl.
Onderzoeker: Loes van Druten, KBA Nijmegen, e-mail: l.v.druten@kbanijmegen.nl.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies