• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Vluchtelingenkinderen

Cijfers

Kerncijfers

In 2017 zijn 4.290 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. De grootste groep kinderen is in de leeftijd van 0-5 jaar (1.350 kinderen) gevolgd door 5-12 jarigen (1.170 kinderen). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De piek over de afgelopen jaren was in 2015 toen er 10.595 asielverzoeken voor minderjarige kinderen zijn ingediend. Onder de minderjarige kinderen komen de meeste asielzoekverzoeken van kinderen afkomstig uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Laatst bewerkt: 17 april 2018


Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

7.177 minderjarige kinderen zitten op 8 april 2018 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Sinds 2015 is er sprake van een aanzienlijke daling. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In april 2018 bestaat, net zoals voorgaande jaren, de grootste groep kinderen met 3.099 uit 4-12 jarigen (COA, 2018).  

624 jeugdigen die in april 2018 in de centrale opvang zitten zijn zonder ouders in Nederland, de zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Begin  2017 ging het om 1.200 jeugdigen (COA, 2018).

Laatst bewerkt: 17 april 2018


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2016 hebben 1.705 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Er is sprake van een aanzienlijke daling. Een jaar eerder ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. In 2016 is de grootste groep met 775 minderjarigen afkomstig uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Deze groep bestaat voornamelijk uit jongens (3.185).

Van de alleenstaande minderjarigen zijn de meeste afkomstig uit Syrië (1.455 jongeren) gevolgd door 1.240 jongeren uit Eritrea (CBS, 2016).

Laatst bewerkt: 17 april 2018


Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies