Vluchtelingenkinderen

Cijfers

Kerncijfers

In 2018 zijn 5.220 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. Een jaar eerder ging het om 4.290 asielverzoeken voor minderjarigen. De grootste groep kinderen is in de leeftijd van 0 tot 5 jaar (1.750 kinderen), gevolgd door 5- tot 12-jarigen (1.630 kinderen). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De piek over de afgelopen jaren was in 2015, toen er 10.595 asielverzoeken voor minderjarige kinderen zijn ingediend. Onder de minderjarigen komen de meeste asielzoekverzoeken van kinderen afkomstig uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 12 april 2019


Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

6.778 minderjarige kinderen zitten op 8 april 2019 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Een jaar eerder ging het om 7.177 minderjarigen. Sinds 2015 is er een aanzienlijke daling. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In april 2019 bestaat, net zoals voorgaande jaren, de grootste groep kinderen met 2.920 uit 4- tot 12-jarigen.

674 kinderen die in april 2019 in de centrale opvang zitten, zijn zonder ouders in Nederland, de zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Dit zijn er iets meer dan een jaar eerder. Toen waren er 624 minderjarigen zonder ouders in de centrale opvang (COA, 2019).

Laatst bewerkt: 12 april 2019


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2017 hebben 1.180 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Het gaat hierbij vooral om jongens (985). Sinds 2015 is er sprake van een aanzienlijke daling. Toen ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. In 2017 is de grootste groep met 480 minderjarigen afkomstig uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 12 april 2019


Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies