• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Vluchtelingenkinderen

Cijfers

Kerncijfers

In 2016 zijn 6.240 asielverzoeken voor minderjarige kinderen ingediend. De grootste groep kinderen is in de leeftijd van 0-5 jaar (2.015 kinderen) gevolgd door 5-12 jarigen (1.665 kinderen). Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De piek over de afgelopen jaren was in 2015 toen er 10.595 asielverzoeken voor minderjarige kinderen zijn ingediend.

Van de 6.240 asielverzoeken ging het in ruim 1.160 gevallen om kinderen uit Syrië gevolgd door 970 kinderen uit Eritrea (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).    

 

Laatst bewerkt: 28 juli 2016


Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

7.925 minderjarige kinderen zitten op 7 februari 2017 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Een jaar eerder ging het om 11.795 minderjarige kinderen.  In februari 2017 is, met 3.232 kinderen, de grootste groep in de leeftijd van 4-12 jaar (COA, 2017).  

1.200 jeugdigen die op 7 februari 2017 in de centrale opvang zitten zijn zonder ouders in Nederland, de zogenaamde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Hiervan is met 433 jeugdigen de grootste groep afkomstig uit Eritrea (COA, 2017).

 

 

Laatst bewerkt: 10 februari 2017


Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2015 hebben 3.860 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. In 2013 ging het nog om 310 alleenstaande minderjarigen. Er is sprake van een vertwaalfvoudiging.

Deze groep bestaat voornamelijk uit jongens (3.185).

Van de alleenstaande minderjarigen zijn de meeste afkomstig uit Syrië (1.455 jongeren) gevolgd door 1.240 jongeren uit Eritrea (CBS, 2016).

Laatst bewerkt: 28 juli 2016


Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.