Transformatie jeugdhulp

Kwaliteitseisen bij inkoop jeugdhulp

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp te waarborgen. Zij kunnen voor de inkoop van de jeugdhulp kwaliteitseisen stellen aan de te leveren diensten van de jeugdhulpaanbieders. Een aantal kwaliteitseisen wordt zo fundamenteel geacht dat zij in de wet zijn opgenomen. Daarnaast kunnen gemeenten aanvullende kwaliteitseisen stellen. 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft in samenwerking met het Public Procurement Research Centre (PPRC) de kwaliteitseisen onderzocht, die gemeenten voor de inkoop van de jeugdhulp in 2018 hebben opgenomen.

PPRC analyseerde de inkoopdocumenten van de Nederlandse gemeenten voor de overeenkomsten die golden op 1 januari 2019 en keek daarbij opnieuw naar eisen aan de kwaliteit van de jeugdhulp.

Handreiking voor gemeenten

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen.

Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies