Mensenhandel - slachtoffers loverboys

Rol gemeente bij aanpak loverboyproblematiek

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel, waar ook loverboyproblematiek onder valt. Van gemeenten wordt verwacht dat ze voldoen aan het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel. Dit houdt in dat de gemeente werkt aan actieve signalering van mensenhandel, een functionaris heeft die optreedt als contactpersoon en bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden en hulpinstanties, beleid en regelgeving ter ondersteuning van de aanpak.

De aanpak van loverboyproblematiek kent ten opzichte van de brede aanpak van mensenhandel een aantal specifieke elementen die bijzondere aandacht vergen, zoals de methodiek en de slachtoffers, voornamelijk binnenlandse, vaak minderjarige en kwetsbare meisjes. Dit heeft consequenties voor de activiteiten gericht op preventie en de signalering van slachtoffers.

Checklist

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, met inbreng van gemeenten en zorgprofessionals, een checklist opgesteld waarmee gemeenten systematisch kunnen nagaan of het beleid voor de aanpak van loverboyproblematiek op orde is en op welke punten nog acties nodig zijn. De checklist is zowel voor gemeenten die hier eigen beleid op hebben als voor gemeenten die hier in de regio op samenwerken met andere gemeenten.

Slachtoffers in beeld

Slachtoffers van loverboys worden nog onvoldoende gesignaleerd en doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat het aantal behandelde slachtoffers van loverboys veel lager ligt dan het geschatte aantal slachtoffers, namelijk 142 van de 1.363. Het is volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) van belang dat het bestaande hulpaanbod beter bekend raakt bij de gemeenten die de jeugdigen naar de hulp verwijzen. De inspectie bepleit ook dat gemeenten, VNG en VWS zorgen dat er een landelijk dekkend hulpaanbod voor deze slachtoffers komt. Het onderzoek van de inspectie:

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies