Professionalisering

Scheiden zonder schade

Het Platform Scheiden zonder Schade heeft in Oost-Brabant en in de regio Den Haag regiolabs opgericht. In deze regiolabs werken professionals nauw met elkaar samen. Deze samenwerking kenmerkt zich door 'action learning', een scheidingsloket neer te zetten en een alternatieve scheidingsprocedure te ontwikkelen die de-escalerend en oplossingsgericht is. De opbrengsten in de twee regiolabs zullen vervolgens gedeeld worden met andere regio's van Nederland.

Het Platform Scheiden zonder Schade legde bij het NJi een aantal vragen omtrent professionalisering neer. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan kennis op specifieke gebieden. Er worden in 2021 op basis van deze behoeften vijf bijeenkomsten georganiseerd voor de professionals in beide regio's. De eerste bijeenkomst in de regio Oost-Brabant vond plaats op 25 januari 2021 en ging over de Richtlijn 'Scheiden en de problemen van jeugdigen'. Ook is er vraag naar de versterking van de motiverende gespreksvoering en behoefte aan reflectie en supervisie.

Digitaal platform scheiding

Naast de uitwisseling binnen de regiolabs, is de samenwerking tussen professionals op het thema scheiding in coronatijd geïntensiveerd. Zo organiseerde het NJi een aantal online uitwisselingssessies die goed bezocht werden. Daaruit ontstond het Digitaal platform scheiding.

In dit netwerk van deskundigen en professionals die maandelijks online bijeenkomen, vindt intercollegiale uitwisseling plaats rondom de maatregelen en hoe daarmee om te gaan. Ook wordt er een diversiteit aan onderwerpen besproken in relatie tot de begeleiding van gezinnen in (complexe) scheiding.

Online hulpverlening

Jeugdonderzoeker Inge van der Valk van het strategische thema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht maakt deel uit van de groep deskundigen. Op 26 juni 2020 verscheen er een interview met haar op de website van de Universiteit Utrecht over de goede werking van online hulpverlening bij een escalerende strijd tussen ouders.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in dit netwerk en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Harmke Bergenhenegouwen via h.bergenhenegouwen@nji.nl.

Vragen?

Harmke Bergenhenegouwen is contactpersoon.

Foto Harmke  Bergenhenegouwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies