Pleegzorg

Verlaten van pleegzorg

Een plaatsing kan, in overeenstemming met het zorgplan, gepland worden beëindigd. Dit is het geval wanneer het pleegkind herenigd wordt met de ouders of wanneer het pleegkind 21 jaar oud wordt. Indien nodig kan de plaatsing worden verlengd tot 23 jaar. 

Hereniging

Het uitgangspunt van pleegzorg is in eerste instantie dat het pleegkind terugkeert naar zijn ouders. Het terugplaatsen van kinderen in hun eigen gezin is echter niet altijd succesvol. Een kwart tot een derde van de terugplaatsingen mislukt, waarna het kind opnieuw uit huis wordt geplaatst. Het is niet altijd duidelijk wat er moet veranderen voordat een kind weer terug naar huis kan. Beslissingen over hereniging worden regelmatig genomen zonder dat er werkelijk iets in de thuissituatie is veranderd. Ondersteuning van zowel het kind als de ouders is van belang voor een positief verloop van de hereniging.

18-plus

Pleegjongeren mogen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven als zij dit willen. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg.
Pleegzorg standaard inzetten tot 21 jaar helpt pleegjongeren, die vaak in een kwetsbare positie zitten, om zich vanuit de veilige omgeving van hun pleeggezin voor te bereiden op zelfstandigheid. Veel jongvolwassenen die de pleegzorg op hun 18e verlieten, bleken onvoldoende voorbereid te zijn op volwassenheid. Zij beschikten niet altijd over de juiste vaardigheden om zelfstandig in de maatschappij te functioneren of kregen onvoldoende ondersteuning van familie. Het toewijzen van een mentor is een van de dingen die een gemeente kan doen om deze jongeren te helpen hun weg te vinden naar zelfstandigheid.

Meer informatie

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kunt u lezen in de review Verlaten van de pleegzorg: hereniging en 18-plus. De factsheet Verlaten van de pleegzorg: hereniging en 18-plus geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk. Er volgt nog een aanpassing van de review en factsheet aan de nieuwe situatie waarin jongeren tot hun 21e in hun pleeggezin mogen blijven.
De afgelopen jaren zijn er verschillende adviezen verschenen en bijeenkomsten georganiseerd over de vraag wat goed zorg is voor pleegjongeren die 18 jaar worden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de belangrijkste uitkomsten daarvan samengevat in de factsheet 18 en dan? Kansen voor pleegjongeren!

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies