• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Pleegzorg

Verlaten van pleegzorg

Een plaatsing kan, in overeenstemming met het zorgplan, gepland worden beëindigd. Dit is het geval wanneer het pleegkind herenigd wordt met de ouders en wanneer de pleegzorg is verstreken omdat het pleegkind 18 jaar oud wordt.

Hereniging

Het uitgangspunt van pleegzorg is in eerste instantie dat het pleegkind terugkeert naar zijn ouders. Het terugplaatsen van kinderen in hun eigen gezin is echter niet altijd succesvol. Een kwart tot een derde van de terugplaatsingen mislukt, waarna het kind opnieuw uit huis wordt geplaatst. Het is niet altijd duidelijk wat er moet veranderen voordat een kind weer terug naar huis kan. Beslissingen over hereniging worden regelmatig genomen zonder dat er werkelijk iets in de thuissituatie is veranderd. Ondersteuning van zowel het kind als de ouders is van belang voor een positief verloop van de hereniging.

18-plus

De formele plaatsing in het pleeggezin en de daarbij behorende pleegzorgbegeleiding worden doorgaans beëindigd als het pleegkind 18 jaar oud wordt. Veel jongvolwassenen die de pleegzorg verlaten, blijken echter onvoldoende voorbereid te zijn op volwassenheid. Zij beschikken niet over de juiste vaardigheden om zelfstandig in de maatschappij te functioneren of krijgen onvoldoende ondersteuning van familie. Het toewijzen van een mentor die de jongere helpt om zijn weg naar zelfstandigheid te vinden, kan hierbij werkzaam zijn.

Meer informatie

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kunt u lezen in de review Verlaten van de pleegzorg: hereniging en 18-plus.
De factsheet Verlaten van de pleegzorg: hereniging en 18-plus geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.
De afgelopen jaren zijn er verschillende adviezen verschenen en bijeenkomsten georganiseerd over de vraag wat goed zorg is voor pleegjongeren die 18 jaar worden. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de belangrijkste uitkomsten daarvan samengevat in de factsheet 18 en dan? Kansen voor pleegjongeren!

Vragen?

Mariska de Baat is contactpersoon.

Foto Mariska de Baat

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met:

  • Kinderpostzegels

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.