Mediaopvoeding

Publicaties NJi


 • Beroepskrachten over het mediagebruik van jeugdigen met een beperking
  Beroepskrachten over het mediagebruik van jeugdigen met een beperking
  • Nikken, P.
  • 24 pagina's

  Hoe kijken verzorgers van jeugdigen met een beperking aan tegen de rol van media?


 • Mediawijsheid bij kinderen met een lvb
  Mediawijsheid bij kinderen met een lvb. Een verkenning naar ervaringen in de praktijk
  • Nikken, P., Berns, J., & van Beekhoven, E.
  • 23 pagina's

  Dit rapport geeft inzicht in hoe momenteel wordt omgegaan met kinderen met een lvb en hun mediagebruik in het (speciaal) onderwijs en de zorgsector in Nederland.


 • Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding
  Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding. Factsheet voor beroepskrachten
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 9 pagina's

  Deze factsheet bevat tips en aandachtspunten waarmee opvoeders de polariserende invloed van media kunnen verminderen en deze juist als positief in de opvoeding kunnen benutten.


 • Media en kinderen met een LVB
  Media en kinderen met een LVB
  • Vergeer, M., P. Nikken
  • 33 pagina's

  Op het gebied van mediagebruik vormen kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) een kwetsbare groep. De auteurs analyseren in dit rapport wat nodig is om kinderen met een licht verstandelijke beperking beter te betrekken bij mediawijsheid.


 • Opvoeden met media
  Opvoeden met media. Een verkennend onderzoek naar 'lastige' opvoedsituaties en het gebruik van opvoedingsondersteuning bij ouders met kinderen tot en met 12 jaar
  • Nikken, P., en I. Markx
  • 27 pagina's

  Over hoe ouders omgaan met het mediagebruik van hun kinderen, welke vragen en zorgen zij daarbij hebben, en hoe zij daarbij online opvoedingsondersteuning zouden kunnen gebruiken, is nog weinig bekend. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd onder ouders van kinderen tot 12 jaar.


 • Media-risico's voor kinderen. Een verkenning
  • Nikken, P.
  • 27 pagina's

  Verslag van een korte verkenning naar belangrijke risico's die audiovisuele media voor kinderen en jongeren kunnen hebben en hoe die zich verhouden tot de weerbaarheid van kinderen.


 • Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid
  • Nikken, P. en L. Jongmans
  • 42 pagina's

  De brochure biedt nuttige achtergrondinformatie en aansprekende voorbeelden. Jongeren gebruiken media graag voor vermaak, sociale contacten, informatie, educatie of hulpverlening en kunnen zo de ontwikkeling al dan niet spelenderwijs ondersteunen. Toch  zijn er ook risico’s. Daarom is het van belang dat opvoeders jongeren stimuleren en begeleiden met mediagebruik.


 • Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding
  • Nikken, P., en A. Addink (met medewerking van anderen)
  • 17 pagina's

  De manier waarop kinderen en jongeren via de media communiceren, informatie zoeken en zich vermaken is de laatste decennia sterk veranderd. Televisie, internet en andere media spelen een steeds grotere rol. Het onderwerp mediaopvoeding krijgt in de dagelijkse praktijk van professionele opvoedingsondersteuning echter nog weinig aandacht. Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een kenniskring over mediaopvoeding.

Vragen?

Peter Nikken is contactpersoon.

Foto Peter Nikken

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies