Kinderopvang

Samenwerken rondom kinderopvang

Een sterke basis heeft alleen kans van slagen als er sprake is van voldoende samenhang tussen de pedagogische basisvoorzieningen. Hier ligt een uitdaging voor de kinderopvang om pro-actief aansluiting te zoeken bij andere partners.

Kinderopvang en onderwijs zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan samenwerken, al dan niet in verband met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Die samenwerking krijgt vorm op diverse manieren. Van de totstandkoming van de integrale kindcentra en brede scholen tot het organiseren van gezamenlijke naschoolse activiteiten. Daarnaast is voor een doorgaande leerlijn op organisatorische niveau samenwerking noodzakelijk om de overgang naar school voor een kind zo soepel mogelijk te laten verlopen. Eenzelfde kindvolgsysteem of gelijksoortige ontwikkelingsindicatoren kunnen hierbij een praktisch instrument zijn.

Sport en cultuur

Voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de kinderopvang is samenwerken met vrijetijdsorganisaties in de buurt essentieel. Door samen te werken met sportclubs, muziekscholen, (amateur)kunstenaars, kinderwerk in buurthuizen en bibliotheken kunnen kinderen kiezen uit activiteiten, die een kinderopvangorganisatie alleen nooit kan bieden.

School en kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen die veel samenwerken lopen soms aan tegen het betalen van de btw. Over deze problematiek is een infokaart verschenen waarin staat hoe onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties kunnen samenwerken, zonder dat dit kostenverhogend werkt. De Infokaart is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze infokaart worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen.

  • Lees de handreiking over welke samenwerkingsvormen hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

  • Keulen, A. van (2014), Pedagogisch kader voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang. Amsterdam, SWP.
  • Snijder, M. (2015), Samen om het kind. Een sterke basis, Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.
  • Schreuder, L., M. Valkestijn en S. Mewissen (2010), School met vijf O's. Onderwijs, ontwikkeling, opvoeding, opvang en ontspanning in één dagarrangement, Amsterdam, SWP.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies